Самоотчитане показание на водомер

ТЕСТОВ период до 31.03.2020 год.
въведените отчети са само за тест

Абонатен номер

ЕГН

Показание

Самоотчетът трябва да се извърши до 24 часа
преди или след датата за отчет, посочена в графика.
Вашите показания ще бъдат предадени на отчетника
за контрол.
 Untitled Document


Как да открием абонатния си номер


Как да отчетем сами водомера си

Върху циферблата на всеки водомер има стрелки и/или цифри в черен и червен цвят. Черните стрелки и цифри показват преминалите през водомера кубически метри вода, а червените – преминалите през водомера литри вода. Съгласно нормативната уредба, във фактурата за потребление се включват само преминалите през водомера кубически метра вода, т.е. при отчитане на водомера се вземат показанията само на черните стрелки или цифри. Червените стрелки и цифри служат за проверка на водомерите в специализираните лаборатории и за закръглянето на отчетените кубически метри изразходвана вода.

Най-често срещани типове водомери: