“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

№ на поканата в ПОП - 9051957

Предмет на поръчката -  Периодично извършване на строително- ремонтни работи  (СРР) хо възстановяване на пътната настилка след отстранени аварии  по водопродната мрежа на територията на градовете Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака.

Срок за представяне на оферти - 20.04.2016 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите - 21.04.2016 г. 10:30 часа  в административната сграда на дружеството гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация-публикувана на 01.04.2016 г. може да изтеглите от тук

Протокол-публикуван на 26.04.2016 г. може да изтеглите от тук

Договор със "Строймонтаж" ЕАД-гр.Разград -публикуван на 10.05.2016 г. може да изтеглите от тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница