“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 12.05.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 31.05.2016 г. до 17:00 часа.

Разяснение №1 - публикувано на 14.05.2016г. Изтегли от тук.

Разяснение №2 - публикувано на 18.05.2016г. Изтегли от тук.

Съобщение: публикувано на 01.06.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 06.06.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 07.06.2016 г. от 10:30 часа ва заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол от работата на комисията - публикуван на 14.06.2016г. Изтегли от  тук.

Договор с "Акварор Бояджиев и синове" ООД - София - публикуван на 06.07.2016г. Изтегли от  тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница