“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

  Предметът на поръчката включва периодична поддръжка и/или възстановяване  на санитарно-охранителни зони (СОЗ),  чрез извършване на следните дейности: почистване на СОЗ от храсти и единични дървета; почистване на СОЗ от тревиста растителност чрез косене с моторна косачка; събиране, товарене и транспорт на дървесина и растителност до сметище; транспорт работници.

Обява - публикувана на 06.02.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 14.02. 2018 г. до 17:00 часа

Протокол 1- публикуван на 22.02.2018 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

Протоколи 2 и 3. Решение за утвърждаване на протоколите - публикувани на 11.04.2018 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Договор. Публикуван на 16.05.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница