“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0005

Предмет на поръчката:

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  "ЕСО" ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за пренос, достъп и такси, както и отговорност по балансиране за 188 обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Решение - публикувано на 04.06.2018г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Обявление  - публикувано на 04.06.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 04.06.2018г. С текста на документацията  може да се запознаете тук.

Срок за получаване на оферти - 09.07.2018 г.

 Протокол №1 - публикуван на 16.07.2018г. С текста на протокола  може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение от 06.12.2018 г.  - публикувано на 20.12.2018г. С текста на споразумението  може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение от 12.12.2018 г.  - публикувано на 20.12.2018г. С текста на споразумението  може да се запознаете тук.

 Обявление за изменение - публикувано на 20.12.2018г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Обявление за изменение - публикувано на 21.12.2018г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение от 18.12.2018 г.  - публикувано на 03.01.2019г. С текста на споразумението  може да се запознаете тук.

Обявление за изменение - публикувано на 03.01.2019г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение от 20.08.2019 г.  - публикувано на 05.09.2019г. С текста на споразумението  може да се запознаете тук.

Обявление за изменение - публикувано на 05.09.2019г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение от 26.09.2019 г.  - публикувано на 18.10.2019г. С текста на споразумението  може да се запознаете тук.

Обявление за изменение - публикувано на 18.10.2019г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян и общ. Завет
08475 2002 – общ.Лозница
0882 944 130 - общ. Кубрат