“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0011

 

Предмет на поръчката:

 

1.  Доставка на един  брой употребявана комбинирана каналопочистваща машина с автоматично рециклиране на използваната вода.

 

2. Регистрация на машината в КАТ

3. Гаранционна отговорност  - смяна на дефектирали части и/ или системи  в рамките на гаранционния срок, ремонт на машината /пътна помощ или транспорт до най-близкия сервиз/ и др.

4. Обучение на двама служители на възложителя за работа с машината.

 

 Решение и обявление - публикувани на 08.11.2018 г. С текста на решението може да се запознаетe тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Документация - публикувана на 08.11.2018 г. С текста на документите може да се запознаетe тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака