“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

№9040008

Предмет на поръчката-„Доставка на резервни части и консумативи за водомери”-при следните обособени позиции

Позиция №1 – Доставка на резервни части  за водомери, производство на  „Беласица” АД

Позиция№3–Доставка на консумативи за водомери

Позиция №2 – Доставка на резервни части  за водомери, производство на  „Sensus Metering Systems

 

 

Срок за подаване на предложения

  01.04.2015 г.

Отваряне на офертите

02.04.2015г.10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 20.03.2015г.

  Изтегли

 Протокол - публикуван на 16.04.2015г.

  Изтегли

Договор с "Акварор - Бояджиев и синове" ООД  - гр.София - публикуван на 12.05.2015г.

  Изтегли

Договор с "Хидроконтрол" ООД  - гр.Пловдив - публикуван на 12.05.2015г.

  Изтегли

Публикувано- 05.06.2015г.

      Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.09.2015г.

       Плащания по договора м. 8. 2015г.

Изтегли
Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

      Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

        Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница