“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

№90404741

Предмет на поръчката

Периодично   извършване     на   ремонтни    работи   по

възстановяване на пътната настилка след отстранени аварии на водопроводната мрежа на територията на  дружеството, при следните обособени позиции:

Позиция №1 -   Ремонтни   работи   по     възстановяване    на  пътната    настилка    след

отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на общините  Разград,  Лозница и   Цар Калоян

Позиция №2 -   Ремонтни   работи   по    възстановяване   на    пътната    настилка   след

 

отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на  общините  Попово и Опака.

Срок за подаване на предложения

 20.04.2015 г

Отваряне на офертите

21.04.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 03.04.2015г.

  Изтегли

 Протокол - публикуван на 23.04.2015г.

  Изтегли

Заповед за прекратяване на обособена позиция №1-публикувано на 13.05.2015г.

  Изтегли

Договор-публикуван на 14.05.2015г.

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница