“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

dokuments/zap-prekr.pdf

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9044103

Предмет на поръчката

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад срещу възнаграждение (комисионна), при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя.  

Обособена позиция № 2: „Инкасиранена суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на населени места в общините Попово и Опака, със софтуер и ресурси на Изпълнителя„

Обособена позиция № 3: „Инкасиранена суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя„

Обособена позиция № 4: „Инкасиранена суми за ползвани ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции”

Обособена позиция № 5:  „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги чрезнебанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции”

 

Обособена позиция № 6:  „Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на гр. Разград, чрез използване на софтуер на Възложителя и с ресурси на Изпълнителя.

Срок за подаване на предложения

05.08.2015 г.

Отваряне на офертите

06.08.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 22.07.2015 г.

  Изтегли

 

Протокол от работата на комисия - публикуван на 10.08.2015 г. 

Изтегли

Заповед за прекратяване на поз.5 и 6-публикувана на 11.08.2015 г.

Изтегли

Заповед към поз.5 и поз.6-публикувано на 07.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.3-публикувано на 07.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.4-публикувано на 07.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.1-публикувано на 07.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.2-публикувано на 07.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.5-публикувано на 24.09.2015г.

Изтегли

Договор към поз.7-публикувано на 01.10.2015г.

Изтегли

Допълнително споразумение-публикувано на 06.10.2015г.

Изтегли

Допълнително споразумение-публикувано на 24.02.2016г.

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Допълнително споразумение към договор БП-публикувано на 21.01.2016г.   Изтегли
Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

        Плащания по договора м. 02. 2016г

 Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли
Допълнително споразумение към договора с БП

 публикувано на 29.08.2016г.

 Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница