“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчка в ПОП

 

9044931

Предмет на поръчката

Периодично обслужване  на   автопарка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД Разград, включващо следните обособени позиции:

Позиция №1 -  Смяна  на  масла  и  филтри и  гресиране на  автомобилите, собственост  на дружеството  в   обособен пункт на изпълнителя на територията на гр. Разград.

Позиция №2 -  Доставка    на   акумулатори  и обратно изкупуване на подменените такива

за автомобилите на дружеството в обособен пункт на изпълнителя на територията на гр. Разград.

 

Позиция №3 - Доставка на автомобилни и индустриални гуми за автопарка на  дружеството и свързаните с доставката услуги в обособен пункт на изпълнителя на територията на гр. Разград.

Срок за подаване на предложения

31.08.2015 г.

Отваряне на офертите

01.09.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 17.08.2015 г.

  Изтегли

 Протоколи от работата на комисията-публикувано на 30.09.2015г.

 

  Изтегли

Заповед към обособена позиция 1-публикувано на 08.10.2015г.

 

   Изтегли

Договор към обособена позиция 3-публикувано на 08.10.2015г.

 

     Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Договор към обособена позиция 2 - 

публикувано на 09.12.2015г.

Изтегли

 

Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г.   

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница