“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

152012/08.12.2014- Плащания по договори за метрологична проверка на водомери

дата на публикуване- 08.12.2014г.

     Плащания по договора м. 11. 2014г

 Изтегли

дата на публикуване- 12.01.2015г.

Плащания по договора м. 12. 2014г

Изтегли
Публикувано- 05.03.2015г.

      Плащания по договора м. 02. 2015г

Изтегли

Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница