“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

072015/30.01.2015 г.-Публична покана с предмет "Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за тях"

Уникален номер на        публичната покана в ПОП

 9038521

Предмет на поръчката

Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за тях, както следва:

1.  Тръби от ПЕВП тип 100

2. Фитинги  с притискаща втулка /бързи връзки/  - коляно 90°,  коляно - преход 90° с външна резба, съединителна муфа, нипел-преход (преход с външна резба), редуцираща  муфа  (намалител) 

3. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване - коляно 90°, дълго изпълнение,  коляно 45°, дълго изпълнение, коляно (дъга) 30°, коляно (дъга) 60°, тройник, дълго изпълнение, тройник-намалител , дълго изпълнение, предфланшова връзка (берт), дълго изпълнение, намалител (редуктор), дълго изпълнение, капачка (тапа)

4.  Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване - коляно 90°, коляно 45°, коляно – преход с  външна месингова резба,  муфа съединителна, преход с външна месингова резба, капачка (тапа)

5. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100 - съединителна муфа с ограничител,  съединителни муфи без ограничител,  Редуцираща муфа (намалител), коляно 90°, коляно 45°,  коляно (дъга) 30°, тройник, комплект с муфа с ограничител,  тройник, преход   ПЕ/месинг  с   външна резба, тапа (капачка), електрозаваряема скоба за работа при липса на работно налягане, електрозаваряема  скоба  за  работа  под налягане, електрозаваряема скоба за работа  под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка)

 6. Други фасонни части - сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка), фланец за берт 

Срок за подаване на предложения

11.02.2015 г.

Отваряне на офертите

12.02.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Протокол от работата на комисията-Публикувано на 23.02.2015 г.

 Изтегли

 Договор-публикуван на 09.03.2015 г.

  Изтегли
 Информация за прекратяване на договор-публикувано на 12.10.2015г.     Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница