“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

082012/07.05.2015г. - "Доставка на водомери, разходомери и компоненти към тях"

Публикувано- 07.05.2015г.

      Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Информация за приключил договор-публикувано на 21.12.2015г.

Изтегли

 
Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница