“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

222015/27.08.2015г.-"Доставка на професионални машини."

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9045256

Предмет на поръчката

Доставка на професионални машини при следните обособени позиции:
поз. №1 - Доставка на машини за електродифузионна заварка - 2 броя
Поз.2 - Доставка на почвопробивни машини
1.Доставка на почвопробивна машина за тръби с максимален диаметър Ф40 - 2 броя
2.Доставка на почвопробивна машина за тръби с максимален диаметър Ф63 - 1 брой 

Срок за подаване на предложения

07.09.2015 г.

Отваряне на офертите

08.09.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 27.08.2015 г.

  Изтегли

 Съобщение за обособена позиция 1-публикувано на 03.09.2015г.

 

 В отговор на постъпили въпроси относно раздел ІІ., точка 1., обособена позиция 1 към документацията за провеждане на процедурата, правим следните уточнения, както следва:

 

Въпрос: Задължително ли е работното меню да е на български език?

Отговор: Да.

 

Въпрос: Документирането на заварките задължително ли е да е на български език?

Отговор: Да.

Протокол от работата на комисията-публикувано на 15.09.2015г.

 Изтегли

Договор-публикувано на 01.10.2015г.

Изтегли

Протокол от работата на комисията -публикувано на 23.10.2015г.

Изтегли

Договор-публикувано на 23.10.2015г.

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Информация за прекратяване на договор-публикувано на 29.01.2016г.

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака