“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

152013/09.09.2015г.-"Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане 9 обекта"

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака