“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

262015/08.10.2015г. „Доставка на професионални машини и инструменти”

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9046581

Предмет на поръчката

Доставка на професионални машини и инструменти за нуждите на дружеството, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Доставка на  трамбовки тип  „пачи крак”  - 3 броя

Обособена позиция №2 – Доставка на  синхронни трифазни електрогенератори – 2 броя

Обособена позиция №3 – Доставка на перфоратори и оборудване

1.  Доставка на перфоратори, комплект с шило и секач  – 2 броя

2.  Доставка на боркорони за перфоратори по т.1  – 3 броя

3.  Доставка на свредло за бетон за перфоратори по т.1   - 1 брой

Обособена позиция №4 – Доставка на моторни ъглошлайфи – 2 броя

Обособена позиция №5 – Доставка на машини за рязане на асфалт количка – 2 броя

Обособена позиция №6 – Доставка на инверторен заваръчен апарат – 1 брой

 

Обособена позиция №7 – Доставка на пневматичен гайковерт и компресор – 1 брой 

Срок за подаване на предложения

19.10.2015 г.

Отваряне на офертите

20.10.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 08.10.2015 г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 24.11.2015г.

 

  Изтегли

 

 

Договор за обособена позиция 4-публикувано на 03.12.2015г.

   Изтегли

Договор с "Крос-3" ООД - публикувано на 17.12.2015г.

   Изтегли

Договор с КИРОВ АД СОФИЯ-88-публикувано на 21.01.2016г.

   Изтегли

Договор с КИРОВ АД СОФИЯ-90-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Договор с КИРОВ АД СОФИЯ-91-публикувано на 21.01.2016г.

   Изтегли

Договор с КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ-публикувано на 22.01.2016г.

    Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

        Плащания по договора м. 02. 2016г 

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака