“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

16.03.2016г. - Документи за избор на изпълнител на финансови услуги

Документи -публикувано на 16.03.2016 г. Изтегли
Заповед и писмо - публикувани на 28.03.2016г. Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака