“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

072016/05.04.2016 г - Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Уникален номер на   поръчката в РОП

00459-2016-0001          

Предмет на поръчката

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  ЕСО и поемане на разходите за небаланси за  обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Срок за подаване на предложения

30.05.2016 г.

Отваряне на офертите

01.06.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация публикувана на 05.04.2016 г.

 Изтегли

 

 Протокол №1 - публикуван на 03.06.2016 г.  Изтегли

Съобщение-публикувано на 14.06.2016г.

 Изтегли

Решение и протоколи - публикувани на 22.06.2016г.

 

  Изтегли

Договор - публикуван на 03.08.2016г.

 

  Изтегли

обявление за изпълнен договор-публикувано на 28.09.2017 г.

 

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака