“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

132016/15.08.2016 г. - Обява с предмет "Отпечатване и доставка на бланки и формуляри"

Обява - публикувана на 15.08.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 24.08.2016 г. до 17:00 часа.

С текста на протокола на комисията може да се запознаете тук.

Договор-публикуван на 28.09.2016 г.

Със съдържанието на договора може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака