“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

062017/26.06.2017-Публ.състезание "Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Нар.№7/2003г"

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2017-0003

Предмет на поръчката: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.

Срок за получаване на документи: 20.07.2017 г.

Отваряне на офертите: 24.07.2017 г. 10:30 часа в адм.сграда гр. Разград, ул. "Сливница" №3А.

Решение: публикувано на 26.06.2017 г. С текста на решението може да се запознаете тук

Обявление: публикувано на 26.06.2017 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук

Документация: публикувана на 26.06.2017 г. Със съдържанието на документите  може да се запознаете тук

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака