“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

092017/12.09.2017 г-Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане от подземни води и учредяване на санитарно-охранителни зони

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0006

Предмет на поръчката: Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане от подземни води и учредяване на санитарно-охранителни зони /СОЗ/, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Изготвяне на обосновки за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и проекти за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ за 19 броя водоизточници за водоснабдяване на населени места на територията на общините Разград, Лозница и Цар Калоян

Обособена позиция №2 - Изготвяне на обосновки за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и проекти за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ за 33 броя водоизточници за водоснабдяване на населени места на територията на общините Попово и Опака

Обособена позиция №3 - Актуализация на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на кладенци "Раней" - 6 броя, намиращи се в землището на с. Ряхово, общ. Сливо поле, област Русе.

            Решение и обявление - публикувани на 13.09.2017г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Документация - публикувана на 13.09.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

            Протокол №1 от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране - публикуван на 10.10.2017 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

            Съобщение - публикувано на 25.10.2017 г. С текста на съобщение  може да се запознаете тук. 

             Протокол №2 и №3 от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране, решение за утвърждаване на протоколите и за определяне на изпълнител - публикувани на 01.11.2017 г. С текста на документите  може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака