“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

142018/ Публично състезание с предмет: Доставка на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за питейно-битово водоснабдяване"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0009

Предмет на поръчката: Предмет на настоящата обществената поръчка е периодични доставки на тръби и фитинги за питейно – битово водоснабдяване, неоходими за основната дейност на дружеството – ежедневно извършване на аварийни и ремонтни дейности. В обхвата на поръчката са включени:

1. Тръби от ПЕВП тип 100;

2. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване, дълго изпълнение: коляно 90°, коляно 45°, коляно (дъга) 30°, коляно (дъга) 60°, тройник 90°, тройник-намалител 90°, предфланшова връзка (берт), намалител (редуктор), затваряща муфа (капачка, тапа);

3. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100: съединителна муфа с ограничител, съединителна муфа без ограничител, редуцираща муфа (намалител), коляно 90°, коляно 45°, коляно (дъга) 30°, тройник с вградена муфа или комплект с муфа с ограничител, преход ПЕ/месинг с външна резба, затваряща муфа (капачка, тапа), електрозаваряема отклонителна водовземна скоба за работа при липса на работно налягане, електрозаваряема отклонителна водовземна скоба за работа под налягане, електрозаваряема скоба за работа под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка), ремонтни скоби;

4. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване: коляно 90°, коляно 45°, коляно – преход с външна месингова резба, муфа съединителна, намалител (редуктор), преход с външна месингова резба, затваряща муфа (капачка, тапа);

5. Фитинги с притискаща втулка (бързи връзки): коляно 90°, коляно - преход 90° с външна резба, съединителна муфа, нипел-преход (преход с външна резба), муфа-преход (преход с вътрешна резба), редуцираща муфа (намалител), тройник;

6. Други фасонни части: сферичен кран ПЕВП, задвижка за сферичен кран ПЕВП, свободен фланец за берт.

            Решение и обявление - публикувани на 01.08.2018 г. С текста на решението може да се запознаетe тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

            Документация - публикувана на 01.08.2018 г. С текста на документите може да се запознаетe тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака