“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

232015/15.09.2015г.-"Възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на общините Разград, Лозница и Цар Калоян"

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9045938

Предмет на поръчката

Периодични ремонтни работи по възстановяване на пътната настилка след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на общините Разград, Лозница и Цар Калоян. 

Срок за подаване на предложения

29.09.2015 г.

Отваряне на офертите

30.09.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 16.09.2015 г.

  Изтегли

 Договор-публикувано на 04.11.2015г.

 

 Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Информация за прекратяване на договор-публикувано на 29.01.2016г.

Изтегли

 
Публикувано на 09.02.2016 г.

Плащания по договора м. 01. 2016г       

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака