“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

БЕЗКАСОВО

По електронен път:

Всички битови и фирмени абонати могат да платят своите задължения към дружеството, чрез системата за електронни разплащания ePay.
Плащането чрез системата ePay (по интернет) става на сайта www.epay.bg с регистриране на 7 цифрен абонатен номер, който може да намерите в последната платена фактура. През системата могат да се плащат само текущи задължения.
През системата не могат да се плащат просрочени сметки. Просрочените сметки трябва да бъдат платени на някоя от касите на дружеството.

За абонати, които предпочитат други алтернативни средства за плащане сме осигурили, плащане на банкомат с услугата B-Pay, като за код на търговеца трябва да въвъдете 50115.

Плащане чрез SMS с услугата ePayGSM – може да се регистрирате на банкомат, чрез менюто B-Pay, като за код на търговеца трябва да въведете 84046 или да изпратите празен SMS на номер 1901 за да разберете други начина за регистриране за SMS плащания на битови сметки.

Водоснабдяване – Дунав ЕООД подава информация за абонатите в населените места на област Разград - общ. Разград, Лозница, Цар Калоян, общ.Кубрат и Завет.

По банков път:

Чрез незабавно инкасо от разплащателни сметки в :
- Банка ДСК
- ОББ
- ПроКредит Банк
- ЦКБ-АД
- ТБ Алианц България
- Уникредит Булбанк
Това е удобен и ефективен начин, който се извършва автоматично и е сигурен.

 

Плащане в брой - В касите на дружеството 

Населено място Адрес Работно време
- всеки делничен ден
град Разград ул. "Свети Климент" № 100
- Водната централа
08.00 - 12.00 часа
13.00 - 17.00 часа
ул. "Сливница" № 3 A
- сградата на дружеството
08.00 - 13.00 часа
14.00 - 17.00 часа
град Лозница ул. "Дружба"
- пощенски клон
08.00 - 12.00 часа
13.00 - 17.00 часа
град Кубрат ул."Добруджа" № 2 09:00 - 12:30 часа
13:30 - 17:30 часа
град Цар Калоян ул. "Освобождение" № 1 А
- сградата на ВиК
08.00 - 12.00 часа
13.00 - 17.00 часа

Плащания могат да се извършват в клоновете на ,,Български Пощи " АД и касите на ,,EasyPay"

 

В интерес на абонатите и за тяхно улеснение е предоставена възможност консумираната вода да се заплаща в произволно избран касов салон, в който да е град в рамките на територията, обслужвана от Дружеството, независимо къде се намира имотът или жилището на абоната.


В центъра за работа с клиенти се приемат молби за откриване на партиди, за смяна титуляра на партидата, писмени жалби, а така също може да се получи информация за месечните сметки за вода.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители