“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад”
Уникален номер на публичната покана 9029345
Предмет на поръчката Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад срещу възнаграждение, при следните обособени позиции:Позиция №1 – Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на следните градове: гр. Разград; гр. Лозница, общ. Разград; гр. Попово; гр. Опака, общ. Попово. Услугата се извършва с ресурси на Изпълнителя (включително комуникационна свързаност, чрез използване софтуер на Възложителя; Позизция №2 – Инкасиране на суми за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя; Позиция №3 – Инкасиране на суми за ВиК услуги с ресурси на Възложителя (персонал, техника, консумативи) и софтуер на Изпълнителя, както следва: касово - в обособени пунктове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящия договор;безкасово - чрез мобилен телефон, банкомат и посредством интернет.
Срок за подаване на предложения Дата: 23.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни и работни помещения, складове и съоръжения на дружеството”
Уникален номер на публичната покана 9029339
Предмет на поръчката Извършване на строително – ремонтни и строително – монтажни работи в административни и работни помещения складове и съоръжения на дружеството
Срок за подаване на предложения Дата: 23.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на месингова арматура”
Уникален номер на публичната покана 9029025
Предмет на поръчката Периодични доставки на месингова арматура - сферични спирателни кранове с и без изпразнител; резбови възвратни клапи и филтри
Срок за подаване на предложения Дата: 16.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на материали за ремонт на покриви ПС "Бабово" и ПС "Смирненски"
Уникален номер на публичната покана 9029002
Предмет на поръчката Доставка на материали за ремонт на покриви, както следва: Правоъгълен затворен стоманен профил 60/40/3, L 6000 mm – 1400 метра; Правоъгълен затворен стоманен профил 40/40/3, L 6000 mm – 1440 метра; Покривна LT40/0.6мм ламарина DX51D+Z140 L= 7500 мм; чиста покривна площ на широчината на листа 730 мм - 248 броя (1345 м2); Желязо Ф20 мм рифел – 40 метра; Винтове самонарезни за закрепване на покривна LT ламарина с гумичка 6,3/70 – 3000 бр.
Срок за подаване на предложения Дата: 16.05.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Открита процедура
   
Наименование на поръчката „Доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на отговорностите за небалансите"
Предмет на поръчката Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение и поемане на отговорности за небалансите, за 39 обекта на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. Прогнозно количество за 12 месеца – 13 405 MWh. Прогнозна стойност на поръчката – 1 005 375 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – една година, считано от 01.09.2014 г.
   
Срок за изтегляне на документацията Дата: 10.06.2014г. 16:30ч.
Срок за подаване на предложения Дата: 20.06.2014г. 16:30ч.
Отваряне на офертите Дата: 23.06.2014г. 10:30ч.
   
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на месингова арматура”
Уникален номер на публичната покана 9027944
Предмет на поръчката Периодични доставки на месингова арматура, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Сферични спирателни кранове с и без изпразнител; Позиция №2 - Резбови възвратни клапи и филтри
Срок за подаване на предложения Дата: 22.04.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката прекратена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Периодични доставки на химически продукти за обеззаразяване на питейна вода”
Уникален номер на публичната покана 9027941
Предмет на поръчката Периодични доставки на химически продукти за обеззаразяване на питейни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3; Позиция №2 - Доставка на течен хлор в бутилки по 40 кг нето.
Срок за подаване на предложения Дата: 22.04.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката възложена
   
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Периодични доставки на фасонни водопроводни части (фитинги)
Уникален номер на публичната покана 9027939
Предмет на поръчката Периодични доставки на фитинги за нуждите на “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, при следните обособени позиции:Поз.№1-Доставка на поцинковани фитинги; поз.№2-Доставка на стоманени фитинги; поз.№3-Доставка на чугунени фитинги
Срок за подаване на предложения Дата: 22.04.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Избор на изпълнител извършване на транспортни услуги при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на територията на община Разград
Уникален номер на публичната покана 9027334
Предмет на поръчката Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи: 2.1. Извозване на земна маса и чакъл в рамките на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 2.2. Извозване на земна маса и чакъл от и до населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец;2.3. Извозване на земна маса от мястото на аварията до сметището на населеното място (включително и ръчно разтоварване) в населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец;2.4. Транспоране на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната.
Срок за подаване на предложения Дата: 03.04.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Възстановяване на пътната настилка след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на дружеството”
Уникален номер на публичната покана 9027331
Предмет на поръчката Периодично извършване на ремонтни работи по възстановяване на пътната настилка след отстранени аварии на водопроводната мрежа на територията на дружеството, при следните обособени позиции:
  Позиция №1 - ремонтни работи по възстановяване на пътната настилка след
  отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на градовете Разград, Лозница и
  Цар Калоян
  Позиция №2 - ремонтни работи по възстановяване на пътната настилка след
  отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на градовете Попово и Опака.
Срок за подаване на предложения Дата: 03.04.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Периодични доставки на асфалтова смес и битумна емулсия за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа”
Уникален номер на публичната покана 9026832
Предмет на поръчката Периодични доставки на топла аслафалтова смес и битумна емулсия за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година.
   
Срок за подаване на предложения Дата: 24.03.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград”
Уникален номер на публичната покана 9025669
Предмет на поръчката Предоставяне на застрахователни услуги при следните обособени позиции:
Позиция №1 Сключване на застраховка „Трудова злополука”
Позиция №2 Сключване на застраховка „Автокаско”
Позиция №3 Сключване на застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”
   
Срок за подаване на предложения Дата: 19.02.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
   
Вид на поръчката Открита процедура
   
СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24.02.2014 Г. ОТ 10:30 ЧАСА В СТАЯ 301 НА АДМ.СГРАДА НА
  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ" УЛ. "СЛИВНИЦА" №3А
Предмет на поръчката “ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”
   
Срок за подаване на предложения Дата: 20.02.2014г. 16:30ч.
Отваряне на офертите Дата: 21.02.2014г. 10:30ч.
   
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на зимно работно облекло и обувки за служителите на дружеството”
   
Съобщение до потенциални участници: В описание на обекта на поръчката за позиция №2 -Мъжки боти /тип кубинки/студо- и влагозащитни текстът "Светлоотразителни елементи, разположени странично и в задната част на обувката." да не се смята за задължителен.  
   
Предмет на поръчката Предмет на настоящата процедура е доставка на зимно работно облекло и обувки за служителите на дружеството, при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Работен костюм мъжки студозащитен (яке и полугащеризон)  
Позиция №2 - Мъжки боти /тип кубинки/ студо- и влагозащитни  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 13.11.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Предмет на поръчката На основание чл. 13б, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала, във връзка с Постановление №127/27.05.2013 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-11-130/14.10.2013 г. на управителя на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, отправяме покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Срок за подаване на предложения Дата: 31.10.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Предмет на настоящата процедура е охрана на обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, както следва:
1. Организиране и осъществяване на невъоръжена охрана на административната сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намираща се на ул. „Сливница” №3А, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора в рамките на работното време на Възложителя (8:00 – 17:00)  
2. Организиране и осъществяване на 24 – часова невъоръжена охрана на територията на експлоатационен район гр. Разград, ул. „Свети Климент” №100, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора и автомобили и осъществяване на обход на територията на експлоатационния район.  
Срок за подаване на предложения Дата: 17.10.2013 г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Периодични доставки на трошен камък”
Предмет на поръчката Предмет на поръчката е периодични доставки на трошен камък, при следните обособени позиции:
  Позиция №1 – Доставка на трошен камък (фракции 0-5; 4-12; 12-40; 0-40; 0-80) с транспорт на Възложителя.
  Позиция №2 – Доставка на трошен камък (фракции 0-5; 4-12; 20-40; 0-40; 0-80 до определени от Възложителя депа
Срок за подаване на предложения Дата: 24.01.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, при следните обособени позиции:
Позиция №1 - Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=10 atm, диаметри: 32, 50, 63, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм  
Позиция №2 - Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=16 atm, диаметри: 75, 90, 110, 125, 140,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 21.01.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Застраховане на 340 служители на „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД- гр. Разград, при условията на групова рискова застраховка ”Живот”, „Злополука” и „Заболяване”
   
Предмет на поръчката Застраховане на 340 служители на „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД- гр. Разград, при условията на групова рискова застраховка ”Живот”, „Злополука” и „Заболяване” Застраховката е групова и включва служителите на Възложителя: 340 (триста и четиридесет) лица към месец декември 2013 г. Застраховката ще се сключи от името и за сметка на „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД, в полза на застрахованите лица. Застраховката ще се сключи без поименен списък на застрахованите лица, по средно списъчен състав.
   
Срок за подаване на предложения Дата: 17.01.2014 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Доставка на тягов акумулатор за електрокар
   
Предмет на поръчката Доставка на един брой тягов акумулатор за електрокар акумулатор 2 х40 V /350 Ah тип 2х20х5PzS350.
Срок за подаване на предложения Дата: 18.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, както следва:
1. Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=10 atm, диаметри: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм  
2. Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=16 atm, диаметри: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм  
3. Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=25 atm, диаметри: 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 и 250 мм  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 12.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Сключване на застраховка "Имущество" и групова рискова застраховка "Живот"
   
Предмет на поръчката Сключване на застраховка "Имущество" и групова рискова застраховка "Живот" при следните обособени позиции:
Позиция №1: Застраховка „Имущество”- движимо и недвижимо;  
Позиция №2: Застраховане на 340 служители на „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД при условията на групова рискова застраховка ”Живот”  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 12.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Доставка на зимни гуми
   
Предмет на поръчката Доставка на 15 броя зимни гуми за автопарка на дружеството
   
Срок за подаване на предложения Дата: 06.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката Сключване на застраховка "Гражданска отговорност та автомобилистите"
   
Предмет на поръчката Застрахователната услуга се възлага при условията на задължителност, съгласно чл. 249 от Кодекса за застраховането (КЗ). Обект на застрахователна закрила е гражданската отговорност на автомобилистите (ползватели и водачи на МПС) за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Към датата на публикуване на публичната покана, моторните превозни средства, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подлежащи на застраховане по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” са 93 броя МПС.
   
Срок за подаване на предложения Дата: 06.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на промишлена арматура”
   
Предмет на поръчката Предмет на настоящата процедура е доставка на промишлена арматура за нуждите на дружеството, при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Спирателна арматура  
Позиция №2 - Регулираща арматура  
Позиция №3 - Предпазваща арматура  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 16.12.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Открита процедура
   
Предмет на поръчката “ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД гр. РАЗГРАД”
   
Срок за подаване на предложения Дата: 12.12.2013г. 16:30ч.
Отваряне на офертите Дата: 13.12.2013г. 10:30ч.
   
Подробна информация изтегли
   
   
   
Вид на поръчката Открита процедура
   
Предмет на поръчката “ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”
Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода на територията на  
общините Разград, Цар Калоян, Лозница и Иваново, включващо:  
а) Постоянен мониторинг по показатели колиформи и ешерихия коли;  
б) Периодичен мониторинг по показатели колиформи, ешерихия коли, ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс.  
Позиция № 2 - Вземане и изпитване на проби от питейна вода на територията на  
общините Попово и Опака, включващо:  
а) Постоянен мониторинг по показатели колиформи и ешерихия коли;  
б) Периодичен мониторинг по показатели колиформи, ешерихия коли, ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс.  
Позиция № 3 – Изпитване на проби от питейна вода (периодичен мониторинг),  
както следва:  
● Изпитване на проби по показател антимон  
● Изпитване на проби по показател бензен  
● Изпитване на проби по показател бенз(а)пирен  
● Изпитване на проби по показател бромати  
● Изпитване на проби по показател 1,2-Дихлоретан  
● Изпитване на проби по показател живак  
● Изпитване на проби по показател пестициди  
● Изпитване на проби по показател пестициди (общо)  
● Изпитване на проби по показател полициклични ароматни въглеводороди  
● Изпитване на проби по показател селен  
● Изпитване на проби по показател тетрахлоретен и трихлоретен  
Позиция № 4 – Изпитване на проби от питейна вода по радиологични  
показатели, както следва:  
● Изпитване на проби по показател тритий  
● Изпитване на проби по показател обща индикативна доза  
● Изпитване на проби по показател обща алфа-активност  
● Изпитване на проби по показател обща бета-активност  
● Изпитване на проби по показател естествен уран  
Позиция № 5 – Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак.  
Имайки предвид че индивидуалното емисионно ограничение (ИЕО) за показателя е 0,001 мг/л, изпитването да се извършва по метод, осигуряващ граница на откриваемост, по малка от ИЕО.  
Позиция № 6 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 09.12.2013г. 16:30ч.
Отваряне на офертите Дата: 10.12.2013г. 10:30ч.
   
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Наименование на поръчката „Доставка на зимно работно облекло и обувки за служителите на дружеството”
   
Съобщение до потенциални участници: В описание на обекта на поръчката за позиция №2 -Мъжки боти /тип кубинки/студо- и влагозащитни текстът "Светлоотразителни елементи, разположени странично и в задната част на обувката." да не се смята за задължителен.  
   
Предмет на поръчката Предмет на настоящата процедура е доставка на зимно работно облекло и обувки за служителите на дружеството, при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Работен костюм мъжки студозащитен (яке и полугащеризон)  
Позиция №2 - Мъжки боти /тип кубинки/ студо- и влагозащитни  
   
Срок за подаване на предложения Дата: 13.11.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Предмет на поръчката На основание чл. 13б, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала, във връзка с Постановление №127/27.05.2013 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-11-130/14.10.2013 г. на управителя на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, отправяме покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Срок за подаване на предложения Дата: 31.10.2013 г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Предмет на настоящата процедура е охрана на обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, както следва:
1. Организиране и осъществяване на невъоръжена охрана на административната сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намираща се на ул. „Сливница” №3А, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора в рамките на работното време на Възложителя (8:00 – 17:00)  
2. Организиране и осъществяване на 24 – часова невъоръжена охрана на територията на експлоатационен район гр. Разград, ул. „Свети Климент” №100, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора и автомобили и осъществяване на обход на територията на експлоатационния район.  
Срок за подаване на предложения Дата: 17.10.2013 г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на автомобилни и индустриални гуми за автопарка на дружеството, обособени в средните групи:
Група 1 – Зимни външни гуми за леки и товарни автомобили  
Група 2 – Индустриални гуми за багери  
Срок за подаване на предложения Дата: 01.10.2013 г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Статус на поръчката неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на автомобилни и индустриални гуми за автопарка на дружеството, обособени в средните групи:
Група 1 – Зимни външни гуми за леки и товарни автомобили  
Група 2 – Индустриални гуми за багери  
Срок за подаване на предложения Дата: 11.09.2013 г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Статус на поръчката прекратена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на проводници за ремонт на помпени агрегати, обособени в следните групи:
Група 1 – Емайлирани бобинажни проводници  
Група 2 – Емайлирани проводници с изолация  
Срок за подаване на предложения Дата: 09.09.2013 г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Обслужване авторпарка на дружеството при следните обособени позиции:
Позиция №1 - Смяна на масла и филтри и гресиране на автомобилите, собственост на дружеството в обособен пунк на изпълнителя на територията на гр. Разград.  
Позиция №2 - Доставка на акумулатори и обратно изкупуване на подменените такива за автомобилите на дружеството.  
Срок за подаване на предложения Дата: 05.09.2013г. Час: 16.30
   
Подробна информация изтегли
   
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на доставка на неръждаеми аварийни скоби, обособени в следните групи:
Група 1. – Аварийни скоби за етернитови тръби  
Група 2. – Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби  
Група 3. – Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби  
Група 4. – Отклонителни скоби за етернитови тръби  
Срок за подаване на предложения Дата: 10.09.2013г. Час: 16.30
Подробна информация изтегли
Статус на поръчката активна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на един брой центробежен, едностъпален хоризонтален помпен агрегат моноблок, със следните технически характеристики: 1.1. Напрежение на електрoдвигателя: 380 V 1.2. Честота на въртене: 2900-2980 об/мин. 1.3. Номинален дебит: 6 л/сек. 1.4. Напор при номинален дебит : 32 мН2О. 1.5. Уплътнение на вала: челно, механично. 1.6. Предназначение: транспортиране на питейна вода 1.7. Гаранционен срок – минимум 12 месеца от датата на доставка
Срок за подаване на предложения Дата: 07.06.2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Поръчката се отнася до изготвяне на необходимата документация във връзка с издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за 9 броя водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград
Срок за подаване на предложения Дата: 07.06.2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката неактивна
   
Вид на поръчката Открита процедура по ЗОП
   
Предмет на поръчката Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за 39 броя обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. Поради спецификата на работата на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
Прогнозно количество за 12 месеца – 13 542 MWh.  
Прогнозна стойност на поръчката – 1 000 000 лв. без ДДС.  
Срок на изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договора.  
Банкова сметка, по която да бъде внесена гаранцията за участие - SG „Експресбанк” АДклон Разград,IBAN: BG39 ТТВВ 9400 1519 0233 70; BIC: ТТВВBG22.  
Срок за подаване на предложения Дата: 31.05.2013 г. 16:30 часа
Условия за отваряне на офертите Място: 04.06.2013 г. от 10:30 часа в административна сграда на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД Разград, стая 301
   
   
Статус на поръчката неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад срещу възнаграждение (комисионна), при следните обособени позиции
Позиция №1 – Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на следните градове: гр. Разград; гр. Лозница, общ. Разград; гр. Попово; гр. Опака, общ. Попово. Услугата се извършва с ресурси на Изпълнителя (включително комуникационна свързаност, чрез използване софтуер на Възложителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЪЧКА ЗОП 2323324328745-34534545

 

Обявление     www
Решение   www

документация    файл

 договор файл

 

първо плащане файл

второ плащане файл

treto плащане файл
Позизция №2 – Инкасиране на суми за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя.  
Позиция №3 – Инкасиране на суми за ВиК услуги с ресурси на Възложителя и софтуер на Изпълнителя.  
Срок за подаване на предложения Дата: 08.05. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Отворена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Доставка на изделия от стомана за ремонт на покрив ЗРУ ПС „Бабово”
1. Правоъгълен затворен стоманен профил 60/40/3, L 6000 mm – 480 метра  
2. Правоъгълен затворен стоманен профил 40/40/3, L 6000 mm – 462 метра  
3. Покривна LT40/0.6мм ламарина DX51D+Z140 L= 7500 мм; чиста покривна площ на широчината на листа 750 мм - 69 броя (385 м2)  
6. Винтове за закрепване на покривна LT ламарина с гумичка 6,5/60 – 900 бр.  
7. Ламарина черна 1000/2000/1,5 - 16 м2  
Срок за подаване на предложения Дата: 18.04. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на резервни части и консумативи за водомери при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Резервни части за водомери „Беласица”:  
1. Водомери – едноструйни, късо тяло, за студена и топла вода с номинално протичане Qn: 2.5 m3/h  
2. Водомери – многоструйни, за студена вода с номинално протичане Qn: 5 m3/h.  
Позиция №2 – Резервни части за водомери „Sensus”  
1. Водомери – едноструйни, късо тяло, за студена и топла вода с номинално протичане Qn: 1,5 и 2,5 m3/h  
Позиция №3 – Консумативи за водомери  
Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.  
Срок за подаване на предложения Дата: 29.03. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Възложена
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на свързващи части за тръби ПЕВП тип 100, при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Водовземни скоби:  
Позиция №2 – Фитинги с притискаща втулка /бързи връзки/  
Позиция №3 - Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване  
Позиция №4 - Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване  
Позиция №5 – Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100  
Подобна информация - в документацията за участие.Документацията се изпраща по електронен път след подаване на заявление за получаване на същата на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.  
Срок за подаване на предложения Дата: 27.03. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Отворена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Избор на изпълнител за извършване на транспортни услуги, при следните обособени позиции:
Позиция №1 – Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи:  
● Транспортиране и депониране на земна маса  
● Транспортиране на трошен камък от кариера „Боаза” и разтоварване на мястото на аварията  
Позиция №2 – Транспортни услуги с товарен автомобил с товаросонимост 16-25 тона за превоз на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната  
Срок за подаване на предложения Дата: 18.03. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Обслужване от СТМ на работещите във "Водоснабдяване- Дунав" ЕООД Разград
Срок за подаване на предложения Дата: 05.03. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции
Срок за подаване на предложения Дата: 06.03. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Неактивна
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Ремонтни и възстановителни дейности в санитарно-охранителни зони на Възложителя,както следва:
1.Рязане на храсти и млада гора ръчно-м2;  
2.Косене с моторна косачка тревни площи-дка;  
3.Изнасяне на дървесна маса и транспорт до сметище-м3;  
4.Разваляне ограда от ст. бетонови колове и бодлива тел-м;  
5.Монтаж на стоманобетонови колове - бр;  
6. Монтаж на бодлива тел на стоманобетонови колове на 6 реда-м;  
7.Боядисване ст. бет. колове с блажна боя-м2;  
8.Боядисване врати с блажна боя-м2;  
9. Изкърпване на външни стени - м2;  
10. Боядисване на външни стени с фасаген - м2;  
11. Транспорт работници-км;  
12.Транспорт материали-км;  
Санитарно - охранителните зони се намират на територията на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово.  
Срок за подаване на предложения Дата: 22.02. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на трошен камък (фракции 0-5; 4-12; 20-40; 0-40; 0-80 до определени от Възложителя депа, както следва:
1. До депо гр. Разград, ул. “Кресна” №22  
2. До депо гр. Попово, обл. Търговище, ул. “Зараевска” №40  
3. До депо гр. Цар Калоян, общ. Разград, Помпена станция “Цар Калоян“  
4. До депо гр. Лозница, общ. Разград, ул. “Витоша” №23  
5. До депо ПС „Смирненски” , в землището на с. Смирненски, общ.Вятово, обл.Русе  
Възложителят си запазва правото да определи и други места на доставка в рамките на дружеството.  
Срок за подаване на предложения Дата: 18.02. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни и работни помещения, складове и съоръжения на дружеството,както следва:
1.Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално-м3;  
2.Очукване вароциментна мазилка- м2;  
3.Очукване циментна мазилка - м2;  
4.Прехвърляне стр. отпадъци- м3;  
5.Обръщане страници около врати и прозорци - м;  
6.Пердашена циментова замазка по подове с дебелина 2.5 см-м2;  
7.Полагане на бетонконтакт по подове-м2;  
8.Циментова мазилка по стени-м2;  
9.Направа шпакловка по стени и таван с шпакловъчна смес-м2;  
10.Доставка и монтаж на водооткапващи лайсни-м;  
11.Облицовка с фаянсови плочи по стени-м2;  
12.Подова настилка от гранитогрес на лепило-м2;  
13.Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга-м2;  
14.Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125мм на тънка фуга-м3;  
15.Просичане на отвори в ст.бет. стени до 20 см с ел. къртач-м2;  
16.Грундиране по стени и тавани с готова смес-м2;  
17.Боядисване с латекс стени и тавани-м2;  
18.Двукратно боядисване на фасади с фасаген-м2;  
19.Топлоизолация с фибран 20 мм чрез залепване по стени и тавани-м2;  
20.Шпакловка в/у топлоизолация с тънкослойно лепило-м2;  
21.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм-м2;  
22.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм-м2;  
23.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм-м2;  
24.Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол EPS-F 80 мм с коефициент на топлопроводност λ=0,038;  
25.Доставка и монтаж армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см-м2;  
26.Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф6-12 мм-кг;  
27.Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф 14-50 мм-кг;  
28.Кофраж за ст. бетонни плочи с дебелина до 15 см-м2;  
29.Кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см-м2;  
30.Фасадно тръбно скелес височина до 30 м-м2;  
31.Монтаж и демонтаж на подпорно тръбно скеле-м3;  
32.Доставка и полагане на бетон клас В 10 за основи и настилки-м3;  
33.Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за плочи и греди-м3;  
34.Доставка и полагане на армиран бетон клас В 15 за стени-м3;  
35.Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти-м3;  
36.Направа бетонова настилка-м2;  
37.Полагане битумен грунд по покрив-м2;  
38.Хидроизолация с един усилен пласт воалит с посипка на ГПЗ при ремонти-м2;  
39.Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит с посипка на ГПЗ при ремонти-м2;  
40.Демонтаж на хидроизолация-м2;  
41.Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху дъсчена обшивка с летви/ без керемиди и капаци/-м2;  
42.Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви / без керемиди и капаци/-м2;  
43.Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти-м2;  
44.Направа дъсчена обшивка за покриване при ремонти-м2;  
45.Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди-м2;  
46.Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди-м2;  
47.Частично подменяне на отделни керемиди-бр;  
48.Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина-м;  
49.Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина-м;  
50.Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина-бр;  
51.Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поц. Ламарина 0.5мм-м2;  
52.Направа и монтаж на профилирани щорцове от поц. ламарина-м;  
53.Направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда-м3;  
54.Демонтаж на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда- м3;  
55.Транспорт работници-км;  
56.Транспорт материали-км;  
Срок за подаване на предложения Дата: 15.02. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Възложена
   
Вид на поръчката Публична покана
   
Предмет на поръчката Периодични доставки на синтетичен високомолекулен полиелектролит /флокулант/ за обезводняване на утайки с лентова филтър преса „Аndritz” тип РРЕ 1500, при разход на промишлена вода – 5,7 м3/ч и утайка на вход – 10 м3/ч.
Срок за подаване на предложения Дата: 20.02. 2013г. Час: 16.30
Подробна информация файл с поканата
Статус на поръчката Затворена
   
   
   
Вид на поръчката По ЗОП
Предмет на поръчката  
Срок за подаване на предложения Дата:
   
Условия за отваряне на офертите Място:
Подробна информация  
Статус на поръчката

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака