“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е

необходимо в срок до 30 ЮНИ 2024 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 


Поради изпълнение на строеж  „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград” е възможно нарушаване на водоподаването по улиците обозначени на следната схема.


 

20 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 17.00Ч. В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

18 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00Ч. В СЕЛО СТРАЖЕЦ И ВИЛНАТА ЗОНА НА ГРАД РАЗГРАД.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

11 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ГУРКО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 ч. В РАЙОНА НАД АВТОГАРА-РАЗГРАД.

- СЕЛО ГЕЦОВО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА СЕЛОТО, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00ч. ВЪ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------

05 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД РАЗГРАД, УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДВРЪЗКА НА НОВИ АБОНАТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч.  В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, УЛ.ДУНАВ, УЛ.ВЕНЕЛИН, БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

29 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ВЕНЕЛИН ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 Ч. В КАРЕТО МЕЖДУ УЛ.ДУНАВ, УЛ.ВЕНЕЛИН, БУЛ.КН.БОРИС И УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

28 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ПРИЧИНЕНА АВАРИЯ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ КЪМ ДС БИСЕРЦИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БИСЕРЦИ, ОБЩИНА КУБРАТ  ДО 13.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

16 май 2024 година

ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ В СЕЛО СТРАЖЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, УЛ.КЛИСУРА 2"А" ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

09 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ДОБРИЧ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 Ч. В ЗАПАДНАТА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАДА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

08 МАЙ 2024 Г.

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО СЕСЛАВ, ОБЩИНА КУЛРАТ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------

25 април 2024 година

Поради отстратняване на авария в гр.Разград, ул.Искър, ще бъде нарушено водоподаването до 20.00 ч. в карето заключено между ул.Искър, Бели Лом, Странджа и бул.Априлско въстание.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

29 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- граз Разград, подмяна сградно водопроводно отклонение на М-н "Ками", ул.Никола Икономов, нарушено водоподаването  до 14,00ч. в района на кв.Вароша.

- град Разград, подмяна на сградно оводопроводно отклонение в ж.к.Лудогорие, бл.Росица, нарушено водоподаване до 14.00 ч. в района на 16 етажните блокове.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

................................................................................................................

24 април 2024 година

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 Ч. В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.Й.ЧОБАНОВ, УЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ПАРКОВА И УЛ.ДУНАВ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

..............................................................................................................

23 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- село Липник, ул. Искър - отстраняване авария на уличен водопровод,  нарушено водоподаване до 14.00 ч. в цялото населено места.

- град Разград, Гарова промишлена зона - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 14.00 ч.

ПРИЕМЕТЕ НА ШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

18 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване до 14.00 ч. в района на у-ще Отец Пайсий.

- ГРАД РАЗГРАД, ул.Д.Хранов 3 - отстраняване на авария  на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в кв.Вароша до 17.00 ч.

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК - отстраняване на авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в  цялото село до 16.00 ч.

ОБЩИНА КУБРАТ

ПОРАДИ ПРОФИЛАКТИКА НА "ЕНЕРГО ПРО" ЕАД  ВЪЗМОЖНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ С.БОЖУРОВО, ЗВЪНАРЦИ И ЮПЕР, ОБЩИНА КУБРАТ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАД РАЗГРАД НА 11.04.2024 Г. ЗА ВРЕМЕТО ОТ 13.00 ДО 15.00 Ч. НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.СТРАНДЖА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, УЛ.ПЕРИСТЪР И БУЛ.БЕЛИ ЛОМ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СК И ВОДОМЕР НА ВХОД НАСЕЛЕНО МЕСТО С.МЪДРЕВО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА МЪДРЕВО И ТЕРТЕР, ОБЩИНА КУБРАТ НА 09.04.24Г . ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 13.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ  НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ В СЕЛО ПОРОИЩЕ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ДО 12.00 Ч. НА 03.04.24 Г.


02 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

- ПОРАДИ АВАРИРАЛ  ПОМПЕН АГРЕГАТ НА ДЪЛБОК СОНДАЖ ЦАР КАЛОЯН ЩЕ ИМА ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 03.04.24 Г.  ДО 18.00Ч. 

- ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПО ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: ЯСЕНОВЕЦ, МОРТАГОНОВО, УШИНЦИ И РАДИНГРАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 18.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


28 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА КУБРАТ

- СЕЛО БИСЕРЦИ -  ПОДМЯНА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН НА ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛОТО,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 12.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


27 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПАРКОВА - АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН, УЛ.ДУНАВ, УЛ.Й.ЧОБАНОВ И БУЛ.КН.БОРИС ДО 16.00 Ч.

- СЕЛО БЛАГОЕВО, УЛ.ХР.БОТЕВ - АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 Ч.

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

- ГРАД ЗАВЕТ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД КЪМ ГРАДА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

26 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- град Разград - подмяна на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване  на абонатите живущи на ул.Ресен, бул.Априлско въстание и ул.Гевгели до 16.00 часа.

- село Липник - подмяна пожарен хидрант, нарушено водоподаване до 15.00ч. в цялото населено место.

-  село Ясеновец - ул.Първи май - ремонт на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в източната част на селото до 16.00 ч.

Приемете нашите извинения за причинените неудобства.

--------------------------------------------------------------------------------

21 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

16 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ГЕЦОВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ.СТРАЦИН 9 ДО НЕЙНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


15 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

-ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч. В РАЙОНА НА У-ЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

-ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЦДГ № 6 ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО В ГРАД РАЗГРАД НА 09 МАРТ 2024 Г. /СЪБОТА/ ОТ 8.00 ДО 19.00 Ч. ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ УЛ.ДОБРУДЖА В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.КНЯЗ БОРИС ДО УЛ.СТРАНДЖА. РУ - РАЗГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ ОБХОДНИ МАРШРУТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПО УЛ.ТУТРАКАН И УЛ.КАЗАНЛЪК .

ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ СЕВЕРНО ОТ РЕКА БЕЛИ ЛОМ, НЯМА ДА ИМАТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ПОСОЧЕНИЯ ЧАСОВИ ДИАПАЗОН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители