“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 30 НОЕМВРИ  2022 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 

_____________________________________________________________________________

Уважаеми граждани, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Ви информира, че клиенти с инвестиционни намерения ще се обслужват само във вторник в Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, считано от 01.10.2020 г.

_____________________________________________________________________________

24 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ЖК.ОРЕЛ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15,00 Ч. В РАЙОНА  ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС.  

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ЧЕРВЕН № 2  - ПОДМЯНА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

17  НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В Ж.К. ОРЕЛ ГР.РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  ДО 14.00 Ч. В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

09  НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО  ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ПОБИТ КАМЪК, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 16,00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

07 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ЛЮЛЕ БУРГАС № 22 -  ПОДМЯНА  СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ДОЙРАН И УЛ.КРЕСНА, УЛ.ПЕРИСТЪР И УЛ.СТРАНДЖА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява потребителите на питейна вода от селата: Ясеновец, Мортагоново, Радинград и Ушинци, че през последния месец възникнаха множество аварии по напорните водопроводи на помпена станция „Черковна 1”, чрез която се подава питейна вода за горепосочените населени места.

Причините за тези смущения във водоподаването са следните:

-     Движение на тежки селскостопански машини, извършващи жътва на зърнени култури по трасето на водопроводите;

-     Чести кратковременни прекъсвания на електрозахранването, които създават условия за възникване на хидравлични удари със сериозни разрушителни въздействия върху водопроводите.

          Комбинацията на гореизложените причини и фактът, че водопроводите са изграждани преди повече от 50 години, обуславя създадената ситуация.

          С цел нормализиране на водоснабдяването и обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването предприехме спешна подмяна на участък от компрометираните водопроводи с дължина 1800 м. Дейностите по подмяна са започнати на 20.07.2022 г. и се очаква да продължат до края на м.септември 2022г., като ще се съобразим с необходимото технологично време за прибиране на селскостопанската продукция.

Поднасяме нашите извинения на жителите на селата Ясеновец, Мортагоново, Радинград и Ушинци за причинените неудобства.


 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА  ОТ СТРАНА НА "ЕНЕРГО - ПРО" ЕАД НА 13.10.2022 г. И НАРУШЕНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПС "ГАГАРИН",  СА  ВЪЗМОЖНИ  ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО  НА ЖИВУЩИТЕ В ЖК.ОРЕЛ ГРАД РАЗГРАД.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА НОВ КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ЯНТРА, УЛ.ДУНАВ, УЛ.ВИТ,  БУЛ.КНЯЗ БОРИС И ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ НА 05.10.2022 Г. ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 15.00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ "ЕНЕРГО - ПРО" ЕАД НА 28.09. И 29.09.2022 Г. ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ПС "ЧЕРКОВНА"-1. ВЪЗМОЖНО Е ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ЯСЕНОВЕЦ, С.УШИНЦИ, С.ЧЕРКОВНА, С.МОРТАГОНОВО И С.РАДИНГРАД ЗА ВРЕМЕТО ОТ 13.00 ДО 18.00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

28 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ФИРМИТЕ "ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР" И "ХИМИК" ЕАД В ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГР.РАЗГРАД, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ИМ ДО 13.00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

23 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД НА С.УШИНЦИ , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 15:00Ч.

 

 ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

20 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ  НА ВОДОПРОВОД - НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА  СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД И КЛИЕНТИТЕ ОБИТАВАЩИ ЮЖНИТЕ ИМОТИ НА М-СТ АРМЕНСКИ ЛОЗЯ ГРАНИЧЕЩИ С ГРАДСКИ ПАРК ДО 15.00 ЧАСА.

 

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В М-СТ ОБЗОР ДО 15.00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

ПОРАДИ ПЛАНОВ РЕМОНТ - ПОДМЯНА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ ВЕСЕЛЕЦ КЪМ СЕЛО ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 05,00 Ч. ДО 17,00 Ч. НА 15,09,22 Г. 

 

14 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

ОБЩИНА КУБРАТ

 

- СЕЛО ЗВЪНАРЦИ,  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНОТО МЕСТО  ДО 14.00 ч. 

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

13 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

  

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ, УЛ.ГЕОРГИ ДАМЯНОВ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 15.00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

12 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ГРАД РАЗГРАД, ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ НА УЛ.ДОНЧО СУМПАРОВ И УЛ.БОРИС ЙОНЧЕВ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16,00 Ч. НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА  УЛ.ЮЖЕН БУЛЕВАРД, УЛ.ПРОФ.ДИМИТЪР НЕНОВ, УЛ.Б.ЙОНЧЕВ И УЛ.ДОБРОВСКА.

 

- ПОРАДИ  ДИАГНОСТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГЕЦОВО ЩЕ ИМА  КРАТКОТРАЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ДО 17,00 Ч.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

08 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- СЕЛО РАДИНГРАД, УЛ.БУЗЛУДЖА  -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 13.00 Ч.  В ЦЯЛОТО СЕЛО.

 

- СЕЛО ЧЕРКОВНА, УЛ.БЕНКОВСКА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 12.00 ДО 17.00 ЧАСА.

 

- СЕЛО  ЛИПНИК, УЛ.МАРИЦА - ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА.

 

- СЕЛО ГЕЦОВО, УЛ.ИВАЙЛО - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВ АБОНАТ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 16.00 Ч. В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

 

- ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛ.ПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ПС"ЧЕРКОВНА-1" ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА СЕЛАТА ЯСЕНОВЕЦ И УШИНЦИ ДО 18,00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

07  СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО ДЯНКОВСКИ ПЪТ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ НАД СТАДИОН "ХЮВЕ ФАРМА" И ВИЛНАТА ЗОНА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

 

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.СВ.КЛИМЕНТ № 106, ВХ.В - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА АБОНАТИТЕ  ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА ВОДНА ЦЕНТРАЛА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

06 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

 ПОРАДИ АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  В ЗОНАТА НАМИРАЩА СЕ МЕЖДУ УЛ.Ю.БУЛЕВАРД, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ - ИЗТОЧНО ОТ УЛ.СТРАНДЖА, КАКТО И В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ИЗТОК ОТ ПЛ.ЛАРГО МЕЖДУ БУЛ.АПР.ВЪСТАНИЕ И УЛ.БЕЛИ ЛОМ.

ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ДО 17.00 Ч. КАТО Е ВЪЗМОЖНО ЗАМЪТВАНЕ ПРИ ПУСКАНЕ НА ВОДАТА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ГР.РАЗГРАД - ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА 05,09,22 Г. ОТ 17.00  ч. ДО 06,09,22 Г. ДО 17,00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница