“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е

необходимо в срок до 31 ЮЛИ 2024 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 


Поради изпълнение на строеж  „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград” е възможно нарушаване на водоподаването по улиците обозначени на следната схема. 

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, информира потребителите на водоснабдители услуги, собственици на водоснабдени имоти, намиращи се в следните местности до град Разград - Стражецки лозя, Изгрев, Простор, Арменски лозя, Новите лозя, Дянковски път 1, Дянковски път 2, Дянковски път 3, Обзор, Малък хълм, Исперихски път, Белия хълм, че същите се водоснабдяват от довеждащи водопроводи, по които се транспортира водата до вътрешната водопроводна мрежа на гр. Разград. Градът се водоснабдява предимно от плитки водозточници, дебитът на които силно се влияе от засушаването на времето. През летния период на 2024 г. нивото на подземните води драстично се понижи и това е причина за често спиране на работата на помпените агрегати, а когато те не работят, не се подава вода по довеждащите водопроводи и части от тях се изпразват поради консумацията на вода в град Разград и селата, които получават вода от същите водоизточници. Това е причината за част от имотите в изброените по-горе местности (намиращи се в по-високите места) водоснабдяването да прекъсва в часове с пикова консумация.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи към довеждащите водопроводи може да се включват потребители - собственици на имоти извън строителните граници на урбанизираните територии, при доказани възможности на водоизточника и на водоснабдителната система. На това основание водоснабдяването на населените места е с предимство пред водоснабдяването на имоти, намиращи се извън населените места.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 ЮЛИ 2024 година

ПОРАДИ НАМАЛЕНИЯ ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЧЕРКОВНА", ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "РАКОВСКИ" И СЕЛО ОСЕНЕЦ, И ПОРАДИ УВЕЛИЧЕНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СА ВЪЗМОЖНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО  ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛАТА ЯСЕНОВЕЦ, УШИНЦИ,  РАДИНГРАД, МОРТАГОНОВО, СЕВЕРНА /ГАРОВА/  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И СЕЛО ОСЕНЕЦ - ОБЩИНА РАЗГРАД.

ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.
-------------------------------------------------------------------------------------

10 ЮЛИ 2024 година 

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА  РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛО БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД УЛ.ХРИСТО БОТЕВ И РИЛА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 15,00 ЧАС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

05 ЮЛИ 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, БУЛ.БЕЛИ ЛОМ 56 - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 Ч. В РАЙОНА НА 16 ЕТАЖНИТЕ БЛОКОВЕ.

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВ АБОНАТ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛ.ДУНАВ, НАРУЕШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00Ч. В РАЙОНА ОКОЛО МЕСТОТО КЪДЕТО СЕ РАБОТИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------

26 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА Ж.К ,,ОСВОБОЖДЕНИЕ'' ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15:00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


20 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 17.00Ч. В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

18 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00Ч. В СЕЛО СТРАЖЕЦ И ВИЛНАТА ЗОНА НА ГРАД РАЗГРАД.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

11 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ГУРКО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 ч. В РАЙОНА НАД АВТОГАРА-РАЗГРАД.

- СЕЛО ГЕЦОВО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА СЕЛОТО, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00ч. ВЪ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------

05 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД РАЗГРАД, УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДВРЪЗКА НА НОВИ АБОНАТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч.  В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, УЛ.ДУНАВ, УЛ.ВЕНЕЛИН, БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

29 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ВЕНЕЛИН ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 Ч. В КАРЕТО МЕЖДУ УЛ.ДУНАВ, УЛ.ВЕНЕЛИН, БУЛ.КН.БОРИС И УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

28 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ПРИЧИНЕНА АВАРИЯ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ КЪМ ДС БИСЕРЦИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БИСЕРЦИ, ОБЩИНА КУБРАТ  ДО 13.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------

16 май 2024 година

ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ В СЕЛО СТРАЖЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, УЛ.КЛИСУРА 2"А" ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

09 МАЙ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ДОБРИЧ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 Ч. В ЗАПАДНАТА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАДА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

08 МАЙ 2024 Г.

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО СЕСЛАВ, ОБЩИНА КУЛРАТ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------

25 април 2024 година

Поради отстратняване на авария в гр.Разград, ул.Искър, ще бъде нарушено водоподаването до 20.00 ч. в карето заключено между ул.Искър, Бели Лом, Странджа и бул.Априлско въстание.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

29 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- граз Разград, подмяна сградно водопроводно отклонение на М-н "Ками", ул.Никола Икономов, нарушено водоподаването  до 14,00ч. в района на кв.Вароша.

- град Разград, подмяна на сградно оводопроводно отклонение в ж.к.Лудогорие, бл.Росица, нарушено водоподаване до 14.00 ч. в района на 16 етажните блокове.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

................................................................................................................

24 април 2024 година

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 Ч. В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.Й.ЧОБАНОВ, УЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ПАРКОВА И УЛ.ДУНАВ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

..............................................................................................................

23 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- село Липник, ул. Искър - отстраняване авария на уличен водопровод,  нарушено водоподаване до 14.00 ч. в цялото населено места.

- град Разград, Гарова промишлена зона - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 14.00 ч.

ПРИЕМЕТЕ НА ШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

18 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване до 14.00 ч. в района на у-ще Отец Пайсий.

- ГРАД РАЗГРАД, ул.Д.Хранов 3 - отстраняване на авария  на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в кв.Вароша до 17.00 ч.

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК - отстраняване на авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в  цялото село до 16.00 ч.

ОБЩИНА КУБРАТ

ПОРАДИ ПРОФИЛАКТИКА НА "ЕНЕРГО ПРО" ЕАД  ВЪЗМОЖНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ С.БОЖУРОВО, ЗВЪНАРЦИ И ЮПЕР, ОБЩИНА КУБРАТ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАД РАЗГРАД НА 11.04.2024 Г. ЗА ВРЕМЕТО ОТ 13.00 ДО 15.00 Ч. НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.СТРАНДЖА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, УЛ.ПЕРИСТЪР И БУЛ.БЕЛИ ЛОМ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СК И ВОДОМЕР НА ВХОД НАСЕЛЕНО МЕСТО С.МЪДРЕВО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА МЪДРЕВО И ТЕРТЕР, ОБЩИНА КУБРАТ НА 09.04.24Г . ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 13.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ  НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ В СЕЛО ПОРОИЩЕ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ДО 12.00 Ч. НА 03.04.24 Г.


02 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

- ПОРАДИ АВАРИРАЛ  ПОМПЕН АГРЕГАТ НА ДЪЛБОК СОНДАЖ ЦАР КАЛОЯН ЩЕ ИМА ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 03.04.24 Г.  ДО 18.00Ч. 

- ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПО ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: ЯСЕНОВЕЦ, МОРТАГОНОВО, УШИНЦИ И РАДИНГРАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 18.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


28 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА КУБРАТ

- СЕЛО БИСЕРЦИ -  ПОДМЯНА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН НА ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛОТО,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 12.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


27 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПАРКОВА - АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН, УЛ.ДУНАВ, УЛ.Й.ЧОБАНОВ И БУЛ.КН.БОРИС ДО 16.00 Ч.

- СЕЛО БЛАГОЕВО, УЛ.ХР.БОТЕВ - АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 Ч.

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

- ГРАД ЗАВЕТ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД КЪМ ГРАДА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

26 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- град Разград - подмяна на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване  на абонатите живущи на ул.Ресен, бул.Априлско въстание и ул.Гевгели до 16.00 часа.

- село Липник - подмяна пожарен хидрант, нарушено водоподаване до 15.00ч. в цялото населено место.

-  село Ясеновец - ул.Първи май - ремонт на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в източната част на селото до 16.00 ч.

Приемете нашите извинения за причинените неудобства.

--------------------------------------------------------------------------------

21 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

16 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ГЕЦОВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ.СТРАЦИН 9 ДО НЕЙНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


15 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

-ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч. В РАЙОНА НА У-ЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

-ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЦДГ № 6 ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО В ГРАД РАЗГРАД НА 09 МАРТ 2024 Г. /СЪБОТА/ ОТ 8.00 ДО 19.00 Ч. ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ УЛ.ДОБРУДЖА В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.КНЯЗ БОРИС ДО УЛ.СТРАНДЖА. РУ - РАЗГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ ОБХОДНИ МАРШРУТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПО УЛ.ТУТРАКАН И УЛ.КАЗАНЛЪК .

ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ СЕВЕРНО ОТ РЕКА БЕЛИ ЛОМ, НЯМА ДА ИМАТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ПОСОЧЕНИЯ ЧАСОВИ ДИАПАЗОН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители