“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Формуляри и документи

ИП-00_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ИМОТ бланка
ИП-01_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ бланка
ИП-02_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ В ИМОТ бланка
ИП-03_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТ КЪМ ВиК СИСТЕМА бланка
ИП-04_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ В ИМОТ бланка
ИП-05_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА  бланка
ИП-06_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА бланка
ИП-07_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ НА МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА бланка

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители