“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Класиране на участниците във фотоконкурс „Превъплъщенията на водата”, организиран от "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД Разград

Първа група (от V до VІІІ клас):
•    1-во място – фотография 1-25.jpg, автор: Ерика Тимур Хаджиева, 5 клас, гр. Разград
•    2-ро място – фотография 1-5.jpg, автор: Мариана Асенова Матева, 8 клас, гр. Разград

Втора група (от ІХ до ХІІ клас):
•    1-во място – фотография 2-28.jpg, автор: Николай Свиленов Стойков, 12 клас, гр. Разград
•    2-ро място – фотография 2-5.jpg, автор: Пламена Юлиянова Ганева, 12 клас, гр. Разград

Поощрителни награди:
Първа група (от V до VІІІ клас):
-    фотография 1-6.jpg, автор: Станиела Георгиева Рускова, 7 клас
-    фотография 1-3.jpg, автор: Мерлин Кязъм Мюмюн, 8 клас, гр. Разград
-    фотография 1-18.jpg, автор: Траяна Мартинова Куманова, 5 клас, гр. Разград
-    фотография 1-24.jpg, автор: Галина Росенова Костадинова, 8 клас, гр. Разград

Втора група (от ІХ до ХІІ клас):
-    фотография 2-20.jpg, автор: Радмил Галинов Гецов, 9 клас, гр. Разград
-    фотография 2-29.jpg, автор: Николай Свиленов Стойков, 12 клас, гр. Разград
-    фотография 2-6.jpg, автор: Пламена Юлиянова Ганева, 12 клас, гр. Разград
-    фотография 2-22.jpg, автор: Нели Пенчева Неделчева, 11 клас, гр. Попово

Награда на работещите във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД Разград:
•    фотография 2-24.jpg, автор: Михаела Иванова Христова, 11 клас, гр. гр. ПоповоАдрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница