“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

„Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр.Разград

 

          В ситуацията на извънредно положение „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград препоръчва  на своите клиенти – физически и юридически лица, фактурите да бъдат плащани безкасово, което ще намали риска, както за тях, така и за служителите в касовите салони. Възможностите за безкасово плащане са много и осигуряват на клиентите достатъчно сигурност.

 Дружеството предлага следните  начини за безкасово плащане:
- плащане на банкомат с услугата B-Pay, като за код на търговеца трябва да въведете 50115;
- чрез системата ePay (www.ePay.bg) за нареждане на плащането, като предварително трябва да бъде направена регистрация;
- по банков път, като се използва услугата директен дебит. Тогава, с изричното съгласие на клиента, банката, в която той има разплащателна сметка, превежда дължимата сума от сметката;
- банков превод от сметка на клиента по банковата сметка на дружеството:

 IBAN: BG44CECB97901019566100     BIC: CECBBGSF

 IBAN ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: ЦКБ АД КЛОН РАЗГРАД
*Моля, посочвайте в платежното абонатния си номер!


Могат да бъдат извършвани и плащания в брой:
- на касите на дружеството;
- в клоновете на „Български пощи” ЕАД и „Изипей” АД;

 Удовлетворяването на потребностите от питейна вода на клиентите, отвеждането на използваната от тях вода в канализацията и пречистването й в пречиствателни станции за отпадъчни води включва в нашата дейност използването на стотици съоръжения, хиляди километри водопроводи и канали на територията на 80 населени места. Услугите, които доставяме на 93 274 жители са социалнозначими и се осъществяват от опитен и обучен персонал. Нашата ежедневна работа е поддържането в изправност и развитието на ВиК системите, съгласно най-добрите инженерни практики, за което фирмата ежегодно влага стотици хиляди лева инвестиции.
Нашата задача е да бъдем все по-успешен доставчик на ВиК услуги, затова се стремим да въвеждаме и всички нови технологии, свързани с обслужването на нашите клиенти.
Ние сме за открити отношения с клиентите и желаем да работим в партньорство с тях!


 

Съобщение за неприкосновеност на личните данни

Сертификати на дружеството


 Помогнете да спрем задръстванията в канализацията!                                                                  

Не изхвърляйте мокри кърпички в тоалетната!

Често, без да се замисляме, изхвърляме какви ли не отпадъци в тоалетната чиния или сифона на мивката – мокри кърпички, обемни отпадъци, остатъци от храна. Такива твърди, неразтворими във вода отпадъци засядат в чупките на канализацията и образуват наслагвания, които в един момент напълно препречват пътя на отпадъчната вода. И тя избива където и когато най-малко очакваме.

 

Да помислим преди да изхвърлим отпадъка в тоалетната чиния вместо в кофата за боклук и да си спестим излишните разходи и главоболия!

Помогнете да спрем задръстванията в канализацията и да предпазим пречиствателните съоръжения!

Задръстването на канализационната инфраструктура е коварен проблем, поради трудността за локализиране му и невъзможността да се установи и да се предотврати навреме, преди да е предизвикал тежки поражения по тръбопроводите и скъпоструващите пречистващи съоръжения.

Последиците са свързани не само със сложни, скъпоструващи операции по отстраняването на авариите и разходи, които утежняват сметките на всички нас, но най-вече е причина за много неприятни наводнявания на жилището с отпадъчни води, спукване на канализационни съоръжения в индустриални зони, които могат да попречат на бизнеса, а понякога дори и до замърсяване на подпочвените води.

Всички изброени тук по-долу отпадъци от нашето ежедневие са най-често причина за тежки аварии по мрежата за отвеждане на отпадъчната вода. Просто ги изхвърлете в кофата за боклук и си спестете излишните главоболия и нежелани неочаквани разходи:

• Превързочни и хигиенни материали (тампони, превръзки, мокри тоалетни и бебешки кърпички за еднократна употреба)
• Почистващи средства (мокри кърпи за прах и всякакви други средства за почистване на мебели, под, прозорци)
• Кондоми
• Памучни козметични материали (тампони за почистване на грим, клечки за уши)
• Конци за зъби, лентички за избелване на зъби
• Коса и козина/пера от домашни любимци
• Котешки тоалетни
• Ножчета за бръснене, спринцовки
• Картонени, пластмасови и найлонови опаковки (от медикаменти например)
• Фасове и боклуци в пепелника
• Животински мазнини
• Хранителни остатъци  (утайка от кафе, неупотребена храна)

Поставете кошчета в санитарните възли, използвайте филтри и задържащи решетки на сифоните. Горещите мазнини и хранителните остатъци отделяйте в отделен съд и ги изхвърлете в кофата за боклук след като това е възможно.


 

Полезни съвети

ОСИГУРЯВАЙТЕ ДОСТЪП НА ИНКАСАТОРИТЕ!

Съдействайте за редовното отчитане на всички водомери във вашия вход, за да няма аномалии с общия водомер. Осигурявайте редовен достъп на инкасаторите във вашия дом, за да сте сигурни, че плащате толкова вода, колкото сте изразходили.

АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ В ПОКАЗАНИЯТА НА ВОДОМЕРА СИ - ПОИСКАЙТЕ ПРОВЕРКА.

За да сте сигурни в точността на измерване на вашия водомер, имате право да поискате неговото изпитване. Метрологична проверка се извършва от оправомощени лица от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. На територията на област Разград лицензирана изпитвателна лаборатория за метрологичен контрол е на фирма „Бордер” ЕООД. Съгласно общите условия на Дружеството при изправен водомер тестването е за сметка на заявителя /клиента/.

На всеки 10 години трябва да проверявате дали водомерът ви   отчита правилно /в сгради етажна собственост/!

Тестването на общия водомер е за сметка на ВиК оператора.

ТЕЧОВЕТЕ

Затваряйте добре кранчетата на чешмите.

Поправяйте капещите кранчета, като подменяте уплътненията им.

Заслушайте в шумовете. Има прости начини и средства да ги открием, за да спрем течовете навреме.

Направете теста “анти-теч”:

Проследете консумацията: запишете стойностите на водомера вечерта, а след това и сутринта. Сравнете ги. Ако има промяна, значи има теч. Внимание – през нощта не пускайте машина за пране или миене на съдове, нито пък водата.

Потърсете съвет от инкасатора на района!

Когато минава да отчете водоползването, помолете го за съвет - той е професионалист, който може да сигнализира за необичайно голяма консумация. Ако не сте имали допълнителни членове на семейството, отседнали при Вас, ако нищо не оправдава повишена консумация на вода, това означава, че някъде има теч!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Ако кранчето Ви капе със скорост една капка в секунда, за една година може да изразходите повече от 10 кубически метра вода.

Всеки път, когато оставяте чешмата пусната без нужда, изразходвате по литър вода на всеки 6-7 секунди.

Проверете казанчето си за износени, ръждясали или изкривени части. Повечето резервни части не са скъпи и лесно се намират и подменят.


   

 

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява  потребителите, че с  РЕШЕНИЕ № Ц - 37 от 23.12.2019 г. на КЕВР за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 г., са утвърдени цени на В и К услугите считано от 01.01.2020 г.,  както следва:

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.427

Отвеждане на отпадъчни води

0.121

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.302

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.467

- степен на замърсяване 2

0.555

- степен на замърсяване 3

0.656

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.884

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.707

(Цените са без ДДС)

 

 


 

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява  потребителите, че с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР са утвърдени нови цени на В и К услугите считано от 01.09.2019 г.,  както следва:

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.558

Отвеждане на отпадъчни води

0.118

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.312

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.450

- степен на замърсяване 2

0.534

- степен на замърсяване 3

0.631

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.874

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.703

(Цените са без ДДС)

 


 

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява  потребителите, че с Решение № Ц-30 от 29.07.2016 г. на КЕВР са утвърдени нови цени на В и К услуги считано от 01.08.2016 г.,  както следва:

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м без ДДС

1. Доставка на питейна вода

2.10

2. Отвеждане на отпадъчни води

0.08

3. Пречистване на отпадъчни води

 

а) битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.потребители

0.17

б) промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.35

- степен на замърсяване 2

0.60

- степен на замърсяване 3

0.95

 


 

 Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница