“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

„Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр.Разград


Удовлетворяването на потребностите от питейна вода на клиентите, отвеждането на използваната от тях вода в канализацията и пречистването й в пречиствателни станции за отпадъчни води включва в нашата дейност използването на стотици съоръжения, хиляди километри водопроводи и канали на територията на 80 населени места. Услугите, които доставяме на 93 274 жители са социалнозначими и се осъществяват от опитен и обучен персонал. Нашата ежедневна работа е поддържането в изправност и развитието на ВиК системите, съгласно най-добрите инженерни практики, за което фирмата ежегодно влага стотици хиляди лева инвестиции.
Нашата задача е да бъдем все по-успешен доставчик на ВиК услуги, затова се стремим да въвеждаме и всички нови технологии, свързани с обслужването на нашите клиенти.
Ние сме за открити отношения с клиентите и желаем да работим в партньорство с тях!


Съобщение за неприкосновеност на личните данни

Сертификати на дружеството


 22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Инициативата за отбелязване на Световния ден на водата се поражда през 1992 на конференция на Обединените нации на тема „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро.

От този момент всяка година се организират събития в цял свят, посветени на тази магия — ВОДАТА.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата” е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Ето и няколко факти:

Ø  В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Ø  1,8 милиарда души използват източник на питейна вода замърсен с фекалии, като се излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година.

Ø  663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода.

Ø  До 2050г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с днешните 50%. В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен и устойчив начин.

Ø  До 2030 г. световното търсене на вода се очаква да нарасне с 50%. По-голямо търсене ще има в градовете и ще то изисква нови подходи за събиране и управление на отпадъчните води.

Ø  Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими материали.

Всички изброени факти не бива да са просто статистика, а сигнална лампа за всеки жител на планетата, която да му напомня, че водата е безценна и разхищението ѝ е най-голямата грешка на човечеството.

 Неслучайно още от дълбока древност водата играе централна роля в много религии и вярвания по света. Тя е извор на живот и олицетворява  прераждането. Водата почиства тялото и по презумпция го пречиства. Така тя има символичен (дори сакрален) статут. Често е считана за божество. Реките, дъждът, езерата, ледниците, градушките или снегът често се интерпретират в този дух в културната или религиозната сфера.

            Водата никога не се разглежда като неутрална или пасивна. Счита се, че тя има сили и способности да трансформира този свят, да изчиства от греховете и да пресътворява светостта. Водата отмива мръсотията и пречиства физически и символично. Водата е жива и духовна субстанция, която служи като посредник между хората и боговете. Тя често представлява границата между този свят и отвъдното.

В днешния забързан свят все по-рядко се замисляме за всичко това. Не ценим водата, а я приемаме като даденост.

Не трябва да забравяме обаче, че носим отговорност пред бъдещите поколения, затова трябва да пестим питейната вода и да запазим чисти водните басейни.

            Не само днес, а всеки ден е добре да си задаваме въпроса: „Защо хабим водата?”!

 


 

     Помогнете да спрем задръстванията в канализацията!                                                                  

Не изхвърляйте мокри кърпички в тоалетната!

Често, без да се замисляме, изхвърляме какви ли не отпадъци в тоалетната чиния или сифона на мивката – мокри кърпички, обемни отпадъци, остатъци от храна. Такива твърди, неразтворими във вода отпадъци засядат в чупките на канализацията и образуват наслагвания, които в един момент напълно препречват пътя на отпадъчната вода. И тя избива където и когато най-малко очакваме.

 

Да помислим преди да изхвърлим отпадъка в тоалетната чиния вместо в кофата за боклук и да си спестим излишните разходи и главоболия!

Помогнете да спрем задръстванията в канализацията и да предпазим пречиствателните съоръжения!

Задръстването на канализационната инфраструктура е коварен проблем, поради трудността за локализиране му и невъзможността да се установи и да се предотврати навреме, преди да е предизвикал тежки поражения по тръбопроводите и скъпоструващите пречистващи съоръжения.

Последиците са свързани не само със сложни, скъпоструващи операции по отстраняването на авариите и разходи, които утежняват сметките на всички нас, но най-вече е причина за много неприятни наводнявания на жилището с отпадъчни води, спукване на канализационни съоръжения в индустриални зони, които могат да попречат на бизнеса, а понякога дори и до замърсяване на подпочвените води.

Всички изброени тук по-долу отпадъци от нашето ежедневие са най-често причина за тежки аварии по мрежата за отвеждане на отпадъчната вода. Просто ги изхвърлете в кофата за боклук и си спестете излишните главоболия и нежелани неочаквани разходи:

• Превързочни и хигиенни материали (тампони, превръзки, мокри тоалетни и бебешки кърпички за еднократна употреба)
• Почистващи средства (мокри кърпи за прах и всякакви други средства за почистване на мебели, под, прозорци)
• Кондоми
• Памучни козметични материали (тампони за почистване на грим, клечки за уши)
• Конци за зъби, лентички за избелване на зъби
• Коса и козина/пера от домашни любимци
• Котешки тоалетни
• Ножчета за бръснене, спринцовки
• Картонени, пластмасови и найлонови опаковки (от медикаменти например)
• Фасове и боклуци в пепелника
• Животински мазнини
• Хранителни остатъци  (утайка от кафе, неупотребена храна)

Поставете кошчета в санитарните възли, използвайте филтри и задържащи решетки на сифоните. Горещите мазнини и хранителните остатъци отделяйте в отделен съд и ги изхвърлете в кофата за боклук след като това е възможно.


 

Полезни съвети

ОСИГУРЯВАЙТЕ ДОСТЪП НА ИНКАСАТОРИТЕ!

Съдействайте за редовното отчитане на всички водомери във вашия вход, за да няма аномалии с общия водомер. Осигурявайте редовен достъп на инкасаторите във вашия дом, за да сте сигурни, че плащате толкова вода, колкото сте изразходили.

АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ В ПОКАЗАНИЯТА НА ВОДОМЕРА СИ - ПОИСКАЙТЕ ПРОВЕРКА.

За да сте сигурни в точността на измерване на вашия водомер, имате право да поискате неговото изпитване. Метрологична проверка се извършва от оправомощени лица от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. На територията на област Разград лицензирана изпитвателна лаборатория за метрологичен контрол е на фирма „Бордер” ЕООД. Съгласно общите условия на Дружеството при изправен водомер тестването е за сметка на заявителя /клиента/.

На всеки 10 години трябва да проверявате дали водомерът ви   отчита правилно /в сгради етажна собственост/!

Тестването на общия водомер е за сметка на ВиК оператора.

ТЕЧОВЕТЕ

Затваряйте добре кранчетата на чешмите.

Поправяйте капещите кранчета, като подменяте уплътненията им.

Заслушайте в шумовете. Има прости начини и средства да ги открием, за да спрем течовете навреме.

Направете теста “анти-теч”:

Проследете консумацията: запишете стойностите на водомера вечерта, а след това и сутринта. Сравнете ги. Ако има промяна, значи има теч. Внимание – през нощта не пускайте машина за пране или миене на съдове, нито пък водата.

Потърсете съвет от инкасатора на района!

Когато минава да отчете водоползването, помолете го за съвет - той е професионалист, който може да сигнализира за необичайно голяма консумация. Ако не сте имали допълнителни членове на семейството, отседнали при Вас, ако нищо не оправдава повишена консумация на вода, това означава, че някъде има теч!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Ако кранчето Ви капе със скорост една капка в секунда, за една година може да изразходите повече от 10 кубически метра вода.

Всеки път, когато оставяте чешмата пусната без нужда, изразходвате по литър вода на всеки 6-7 секунди.

Проверете казанчето си за износени, ръждясали или изкривени части. Повечето резервни части не са скъпи и лесно се намират и подменят.


   

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява  потребителите, че с Решение № Ц-30 от 29.07.2016 г. на КЕВР са утвърдени нови цени на В и К услуги считано от 01.08.2016 г.,  както следва:

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м без ДДС

1. Доставка на питейна вода

2.10

2. Отвеждане на отпадъчни води

0.08

3. Пречистване на отпадъчни води

 

а) битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.потребители

0.17

б) промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.35

- степен на замърсяване 2

0.60

- степен на замърсяване 3

0.95

 


 

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград уведомява  потребителите, че с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР са утвърдени нови цени на В и К услугите считано от 01.09.2019 г.,  както следва:

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.558

Отвеждане на отпадъчни води

0.118

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.312

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.450

- степен на замърсяване 2

0.534

- степен на замърсяване 3

0.631

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.874

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.703

(Цените са без ДДС)

 


 

 Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян и общ. Завет
08475 2002 – общ.Лозница
0882 944 130 - общ. Кубрат