“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

  9049154

Предмет на поръчката

  Периодични доставки на зимно работно облекло - топъл костюм с подплата (яке и полугащеризон), дамски ватиран елек и мъжки ватиран елекза срок до 31.12.2016 г. при условията на чл.16 г. от ЗОП.

 

Срок за подаване на предложения

22.01.2016 г.

Отваряне на офертите

25.01.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 21.12.2015 г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисия - публикуван на 27.01.2016 г.

 
Изтегли

Договор с "ТИХ ТРУД" ЕООД - гр.Пловдив - публикувано на 19.02.2016г.

 

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница