“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

номер на поканата

 9049880

Предмет на поръчката

  Предметът на поръчката включва периодично извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи в административни , производствени и складови сгради и ВиК съоръжения на дружеството за срок до 31.12.2017 г.
 

Срок за подаване на предложения

11.02.2016 г.

Отваряне на офертите

12.02.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 27.01.2016 г.

  Изтегли

 Заповед за прекратяване на ОП - публикувана на 25.02.2016г.

  Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница