“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

№ на поканата в ПОП 9050946
Предмет на поръчката Периодични доставки на емайлирани бобинажни проводници ПЕТ 2F за ремонт на помпени агрегати за срок от две години.
Срок за представяне на оферти 15.03.2016 г. до 16:30 часа
Отваряне на офертите 16.03.2016 г. 10:30 часа  в административната сграда на дружеството гр. Разград, ул. "Сливница" №3А
Документация-публикувана на 02.03.2016 г. Изтегли
Протокол - публикуван на 04.04.2016г.  Изтегли
Договор - публикуван на 03.05.2016 г. Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница