“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поканата ПОП

9052391     

Предмет на поръчката

Периодични доставки на фасонни водопроводни части, при следните обособени позиции: Позиция №1 - доставка на поцинковани тръби и фитинги; Позиция №2 - доставка на месингови фасонни части; позиция №3 - доставка на стоманени фасонни части; Позиция №4 – Доставка на чугунени фасонни части; Позиция №5 – Доставка на универсални механични фасонни части

Срок за подаване на предложения

22.04.2016 г.

Отваряне на офертите

25.04.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

документация-публикувана на 11.04.2016 г.

изтегли

протокол - публикуван на 20.06.2016г.

изтегли

договор по поз.5 - публикуван на 07.07.2016г.

 

 изтегли

договор по поз.1 - публикуван на 21.07.2016г.

 

 изтегли

договор по поз.2 - публикуван на 21.07.2016г.

 изтегли

договор по поз.3 - публикуван на 21.07.2016г.

 изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница