“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 03.06.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 14.06.2016 г. до 17:00 часа.

Съобщение: публикувано на 15.06.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 20.06.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 21.06.2016 г. от 10:30 часа ва заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 22.06.2016г. Със съдържанието му можете да се запознаете  тук.  

Договор с "Техноматикс"ЕООД-Разград - публикуван на 11.07.2016г. - с текста мoжете да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница