“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 26.08.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 07.09.2016 г. до 17:00 часа.

 Съобщение: публикувано на 08.09.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 21.09.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 27.09.2016 г. от 10:30 часа ва заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 Протокол - публикуван на 10.10.2016г. - със съдържанието може да се запознаете тук. 

 Договор по поз.1 - публикуван на 17.11.2016г. Със съдържанието можете да се запознаете  тук. 

Договор по поз.2 - публикуван на 17.11.2016г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Договор по поз.7 - публикуван на 18.11.2016г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Договор по поз.3 - публикуван на 23.11.2016г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Допълнително споразумение към договора по поз.2 - публикувано на 18.04.2017г. Със съдържанието можете да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение към договора по поз.2 - публикувано на 27.07.2017г. Със съдържанието можете да се запознаете  тук. 

Допълнително споразумение към договора по поз.2 - публикувано на 15.09.2017г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Допълнително споразумение към договора по поз.2 - публикувано на 21.09.2017г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Допълнително споразумение към договора по поз.2 - публикувано на 08.11.2017г. Със съдържанието можете да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница