“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 12.09.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 29.09.2016 г. до 17:00 ч

Протокол - публикуван на 28.10.2016г. Със съдържанието му можете да се запознаете  тук.

Договор - публикуван на 07.11.2016г. Със съдържанието му можете да се запознаете  тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница