“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 15.09.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 26.09.2016 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на 27.09.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 30.09.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 04.10.2016 г. от 10:30 часа ва заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол: публикуван на 17.10.2016г. С текста на протокола можете да се запознаете  тук.

Договор по поз.1: публикуван на 01.11.2016г. С текста можете да се запознаете  тук. 

Договор по поз.2: публикуван на 07.11.2016г. С текста можете да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница