“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 14.11.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 25.11.2016 г. до 17:00 часа

 

Съобщение: публикувано на  25.11.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 30.11.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 02.12.2016 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол №1 - публикуван на 21.12.2016 г.

С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

Протокол №2 - публикуван на 21.12.2016 г.

С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

Протоколи от изпитване на флокуланти - публикувани на 21.12.2016 г.

С текста на протоколите  може да се запознаете тук. 

Заповед за утвърждаване на протоколите-публикувана на 21.12.2016 г.

С текста на заповедта  може да се запознаете тук. 

Заповед за прекратяване на позиция №4-публикувана на 21.12.2016 г.

С текста на заповедта  може да се запознаете тук.  

 Договор поз.1- публикуван на 25.01.2017 г.

С текста на договора  може да се запознаете тук. 

 

Договор поз.2- публикуван на 16.02.2017 г.

С текста на договора  може да се запознаете тук. 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница