“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 09.01.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 18.01.2017 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  19.01.2017 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 23.01.2017 г.  

Отварянето на офертите ще се проведе на 24.01.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

 

Съобщение: публикувано на  05.05.2017 г.

На основание чл.193 от ЗОП се преустановява изборът на изпълнител за доставка на флокулант.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница