“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 03.11.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 14.11. 2017 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  14.11.2017 г. 17:03

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 20.11.2017 г. 

 

Отварянето на офертите ще се проведе на 21.11.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 21.12.2017 г. С текста на протокола нея може да се запознаете тук.

Заповед за прекратяване - публикувана на 21.12.2017 г. С текста на заповедта може да се запознаете тук.

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница