“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0008

Предмет на поръчката: Периодични доставки на горива чрез посредничеството на стокова борса за срок от две години, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационни райони Разград, РПА, Дунав, Управление, ПСОВ за срок от две години при условията на безналично плащане.

Обособена позиция №2 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационен район Попово за срок от две години при условията на безналично плащане.

Обособена позиция №3 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационен район Лозница за срок от две години.

            Обособена позиция №4 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на технически район Цар Калоян за срок от две години.

            Обособена позиция №5 - Доставка на горива за зареждане автомобилите на експлоатационен район Бабово за срок от две години при условията на безналично плащане.

             Решение - публикувано на 16.11.2017г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

            Документация - публикувана на 16.11.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

            Договор по поз.2 - публикуван на 15.12.2017г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

            Договор по поз.5 - публикуван на 15.12.2017г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

            Обявление за възложена поръчка - публикувано на 15.12.2017г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

             Договор по поз.3 - публикуван на 20.12.2017г. С текста на договора може да се запознаете тук.            

             Обявление за възложена поръчка - публикувано на 20.12.2017г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

             Договор по поз.1 - публикуван на 02.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук.    

             Обявление за възложена поръчка - публикувано на 02.01.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

              Договор по поз.4 - публикуван на 03.01.2018г. С текста на договора може да се запознаете тук.    

             Обявление за възложена поръчка - публикувано на 03.01.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

             Обявление за приключил договор /Петрол АД  Попово/- публикувано на 28.01.2019 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Обявление за приключил договор /Бент ойл" АД/- публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Обявление за приключил договор /Веола ООД/- публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Обявление за приключил договор /Мак тур ООД/- публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

            Обявление за приключил договор /Петрол АД Бабово/- публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

           Обявление за изменение - публикувано на 30.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница