“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0003

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на кабели за ниско и средно напрежение, предназначени за обезпечаване дейността на дружеството, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на  силови кабели за изграждане на ново ел.захранване на обекти „ШК 7А и 9 към Гецово”

Позиция №2 – Доставка на  силови кабели  за изграждане на ново ел.захранване на обект „ШК 1 и 2 - Балкански”

Позиция №3 – Доставка на  силови кабели  за изграждане на ново ел.захранване на обект „ДС Гецово”

Позиция №4 – Доставка на кабели за текуща поддръжка

Решение и обявление - публикувани на 13.03.2018 г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Документация - публикувана на 13.03.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 04.04.2018 г.

Разяснение относно получаване на ЕЕДОП в електронен вид - публикувано на 20.03.2018 г. С текста на разяснението и ЕЕДОП  може да се запознаете тук. 

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 13.04.2018 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници - публикувано на 03.05.2018 г. С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Решение за избор на изпълнител и протоколи на комисията - публикувано на 09.05.2018 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Договор по позиция №2 - публикуван на 28.06.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор по позиция №4-1част - публикуван на 28.06.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор по позиция №4-2част - публикуван на 28.06.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка за позиция №2 и №4 - публикувано на 28.06.2018 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Договор по позиция №1 - публикуван на 04.07.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Договор по позиция №2 - публикуван на 04.07.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка за позиция №1 и №3 - публикувано на 04.07.2018 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук

Обявление за приключил договор позиция №1 - публикуван на 15.08.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук

Обявление за приключил договор позиция №3 - публикуван на 05.11.2018г. С текста на обявлението може да се запознаете тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители