“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0004

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на моторни превозни средства втора употреба, предназначени за обезпечаване дейността на дружеството, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на  два броя автомобили с висока проходимост /пикапи/

Позиция №2 – Доставка на  един брой товарен бус, самосвал с обща маса до 3,5 тона.

Позиция №3 – Доставка на  един брой лек автомобил - възлагане по индивидуалната му стойност.

Решение и обявление - публикувани на 21.03.2018 г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Документация - публикувана на 21.03.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 12.04.2018 г.

Договор позиция №3 - възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП - публикуван на 26.03.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

 Протоколи от работата на комисията, решение за утвърждаване на протоколите, решение за прекратяване на процедурата - публикувани на 20.04.2018 г. С текста на документите може да се запознаете тук.

 Обявление за невъзлагане на обществена поръчка - публикувано на 09.05.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители