“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:

Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит  /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 

Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор   в бутилки по 40 кг нето. 

Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид  течен технически в контейнери по 1 м3 

Обява - публикувана на 29.10.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 05.11. 2018 г. до 17:00 часа

Съобщение - публикувано на 05.11.2018 г. - 17:05 часа.  С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака