“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 Предмет на поръчката е периодични доставки на емайлирани бобинажни проводници ПЕТ 2Н или еквивалент за ремонт на помпени агрегати, както следва:       

Параметри

Мярка

Прогнозно количество

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,18

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,30

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,35

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,40

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,45

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,47

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,50

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,56

кг

40

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,60

кг

60

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,67

кг

80

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,71

кг

80

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,75

кг

80

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,80

кг

100

Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,85

кг

90

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 0,90

кг

90

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 0,95

кг

90

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,00

кг

160

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,06

кг

140

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,12

кг

200

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,18

кг

200

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,25

кг

200

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,32

кг

180

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,40

кг

200

Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,50

кг

200

Посочените количества са прогозни и необвързващи. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от потребностите и финансовите си възможности.

Изискванита са посочени в приложенияа към обявата.

Обява - публикувана на 19.04.2019 г. С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук.

 

Съобщение: публикувано на  03.05.2019 г.

 На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за всички обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 09.05.2019 г. 

 Отварянето на офертите ще се проведе на 13.05.2019 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница