“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

     Пкбликувано на 17.11.2014г.

Плащания по договора м.10.2014г. Изтегли  

 Пкбликувано на 08.12.2014г.

Плащания по договора м.11.2014г. Изтегли 

Публикувано на 09.01.2014

анекс към договора-публикуван на 09.01.2015 г.  Изтегли 
Публикувано- 12.01.2015г.

      Плащания по договора м. 12. 2014г

Изтегли

Публикувано- 13.02.2015г.

      Плащания по договора м. 01. 2015г


Изтегли
Публикувано- 05.03.2015г.

      Плащания по договора м. 02. 2015г

Изтегли

Публикувано- 07.05.2015г.

      Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.06.2015 г.

       Плащания по договора м. 05. 2015г       

Изтегли
Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Допълнително споразумение-публикувано на 17.07.2015 г.   Изтегли
Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.09.2015 г.

       Плащания по договора м. 08. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г

        Плащания по договора м. 12. 2015г

Изтегли
Публикувано на 09.02.2016 г

        Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
 Публикувано на 09.03.2016г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 08.04.2016г

        Плащания по договора м. 03. 2016г  

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница