“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на        публичната покана в ПОП

 9038593

Предмет на поръчката

Периодични доставки на специално работно облекло и лични предпазни средства за срок до 31.12.2016 г. , при следните обособени позиции:

Позиция №1-Доставка на специално работно облекло 

Позиция №2-Доставка на лични предпазни средства

Срок за подаване на предложения

13.02.2015 г.

Отваряне на офертите

16.02.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Протокол от работата на комисията - Публикувано на 23.02.2015 г.

 Изтегли

 Договор за обособена позиция №1-публикувано на 12.03.2015 г.

   Изтегли
 Договор за обособена позиция №2-публикувано на 18.03.2015 г.  Изтегли

Публикувано- 07.05.2015г.

      Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли
Публикувано на 05.06.2015 г.

       Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли
Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.09.2015 г.

       Плащания по договора м. 08. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г     

Изтегли
  Публикувано на 09.02.2016 г.

      Плащания по договора м. 01. 2016г 

Изтегли
 Публикувано на 09.03.2016 г.

    Плащания по договора м. 02. 2016г

Изтегли
 Публикувано на 11.04.2016 г.

     Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница