“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9048252

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва периодични  доставки  за срок от една година на неръждаеми аварийни скоби, обособени в следните групи:Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби; Група 2. Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби; Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби;Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби  

Срок за подаване на предложения

10.12.2015 г.

Отваряне на офертите

11.12.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 30.11.2015 г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 12.12.2015г.

 
   Изтегли

Договор-документацията публикувана на 21.12.2015г.

 Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница