“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Решение-публикувано на 26.11.2015г.                                                                                         Изтегли
Спецификации-публикувано на 01.12.2015г.

               

   Изтегли

Договор№2124-публикувано на 21.12.2015г.

  Изтегли

Договор№2125-публикувано на 21.12.2015г.

  Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

   Изтегли

Договор 2125-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Договор 2124-публикувано на 21.01.2016г. 

    Изтегли

Договор-2153-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Договор-2152-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

    Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 11.04.2016 г.

   Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

 Обявления за приключили договори - публикувани на 30.01.2018 г. С текста може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница