“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

142017/16.11.2017г. -Публично състезание с предмет "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД Разград"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0009

Предмет на поръчката: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД Разград, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя

Обособена позиция №2 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя за населени места в общините Попово, Опака, Разград, Цар Калоян и Лозница

Обособена позиция №3 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на изпълнителя

            Обособена позиция №4 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции

            Обособена позиция №5 - Приемане на суми "лимитна наличност" от служители на възложителя чрез пунктове на изпълнителяв населените места на територията, обслужвана от изпълнителя

           Обособена позиция №6 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги чрезнебанкови  платежни карти и свързаните с тях платежни операции

            Обособена позиция №7 - Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя с комуникационна свързаност на изпълнителя в обособени пунктове в гр. Разград

        Решение и обявление - публикувани на 27.11.2017г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

          Документация - публикувана на 27.11.2017 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

         Протокол №1 - публикуван на 16.01.2018 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук. 

        Съобщение за отваряне на ценови оферти -публикувано на 05.02.2018г.С текста на Съобщението може да се запознаете тук.

   Протоколи №2 и 3 и решение №РД-11-42 - публикувани на 14.02.2018 г. С текста на протоколите и решението  може да се запознаете тук. 

 Решения за класиране и обявяване на изпълнители за обособени позиции 1-6 и за прекратяване на обособена позиция №7 - публикувани на 14.02.2018 г.  С текста на решенията може да се запознаете тук. 

Обявление за невъзлагане на обособена позиция №7 - публикувано на 27.02.2018 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Договор. Обособена позиция №3  - публикувано на 21.03.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.  

Договор. Обособена позиция №4  - публикувано на 21.03.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.  

Обявление за възлагане на обособени позиции №3 и №4 - публикувано на 21.03.2018 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

 Обявление за възложена поръчка - позиции №1, №2 и №5 публикувано на 29.03.2018 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

Договор. Обособена позиция №1  - публикувано на 29.03.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.  

 Договор. Обособена позиция №2  - публикувано на 29.03.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.

 Договор. Обособена позиция №5  - публикувано на 29.03.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.

Договор. Обособена позиция №6  - публикувано на 05.04.2018г.С текста на договора може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договор по позиция №1  - публикувано на 12.06.2018г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към обособена позиция №2  - публикувано на 26.06.2018г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

 Допълнително споразумение към обособена позиция №2  - публикувано на 05.11.2018г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към обособена позиция №2  - публикувано на 29.11.2018г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договор по позиция №1  - публикувано на 16.01.2019г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

 Допълнително споразумение към договор по позиция №2  - публикувано на 16.01.2019г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Допълнително споразумение към договор по позиция №2  - публикувано на 21.03.2019г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Обявление за изменение  - публикувано на 21.03.2019г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

 Допълнително споразумение към договор по позиция №2  - публикувано на 02.04.2019г. С текста на допълнителното споразумение може да се запознаете тук.

Обявление за изменение  - публикувано на 02.04.2019г. С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Обявление за приключил договор позиция №1 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

 Обявление за приключил договор позиция №2 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

Обявление за приключил договор позиция №3 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

Обявление за приключил договор позиция №4 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

Обявление за приключил договор позиция №5 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

Обявление за приключил договор позиция №6 -  публикувано на 13.04.2020 г.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.  

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница